Zyncke Lipkens

Zyncke Lipkens

Zyncke behaalde haar diploma van dierenarts in 2014, waarna ze onmiddellijk een doctoraatsstudie aanvatte over de infectiedynamiek in de droogstand en selectief droogzetten van melkvee, met minimaal gebruik van antibiotica. Dit doctoraat rondde ze succesvol af in 2019. Vanuit haar passie voor een gezonde veehouderij, startte ze begin 2020 als data-analist bij AMCRA en droeg ze actief bij aan de rapportage over het antibioticagebruik op bedrijfsniveau.

In oktober 2021 trad Zyncke in dienst bij DGZ-MCC-Vivee, waar ze haar passie als dierenarts kon voortzetten in het team GBO (Gezondheidszorg, Begeleiding en Ontwikkeling). Gedurende een jaar heeft Zyncke waarde toegevoegd aan verschillende zuivel- en melkvee-gerelateerde projecten, en bewees ze over de juiste competenties te beschikken om onze dienstverlening verder uit te bouwen en zo onze klanten en stakeholders duurzaam kwaliteit te bieden. Sinds oktober 2022 vervult ze de rol van relatiebeheerder Zuivel & Melkhouderij bij MCC, waar ze alle contacten met de sector onderhoudt.