Willem Van Praet

Willem Van Praet

Willem is in 2011 afgestudeerd als dierenarts optie herkauwers. Sinds 2012 is hij werkzaam bij DGZ, waar hij deel uitmaakt van het team Gezondheidszorg Begeleiding en Ontwikkeling. Hij legt zich hier vooral toe op de controle- en bestrijdingsprogramma’s waaronder het paratuberculoseprogramma voor melkveehouders. Daarnaast heeft Willem ook een sterke interesse in de epidemiologie en de verwerking van data.