Tamara Vandersmissen

Tamara startte in 2007 bij DGZ, onmiddellijk na haar afstuderen als dierenarts in de optie varken, pluimvee, konijn. In haar loopbaan bij DGZ was Tamara betrokken bij allerhande praktijkgerichte varkensprojecten en -programma’s, zoals het Veepeilerprogramma, de Biggenmonitor en recent het PRRS-programma. In 2013 behaalde ze het diploma van Vakdierenarts Varken.

Sinds 2015 is Tamara regiodierenarts voor het oosten van het land en marktverantwoordelijke voor de varkensgerelateerde aangelegenheden.