Koen De Bleecker

Koen studeerde af als dokter in de diergeneeskunde in 1991. Daarna was hij gedurende 17 jaar actief als rundveepracticus in de Vlaamse Ardennen, dit aanvankelijk in een eenmanspraktijk die later uitgroeide tot een associatie van 3 dierenartsen. In 2008 verliet hij de praktijk en ging hij bij DGZ werken om het Veepeilerprogramma mee te helpen opstarten. Sedert 2015 is hij regiodierenarts herkauwers voor Oost-Vlaanderen en het Pajottenland en tevens marktverantwoordelijke voor de herkauwerssector binnen de unit Gezondheidszorg van DGZ. In zijn vrije tijd is Koen actief als ambassadeur voor Dierenartsen Zonder Grenzen en ook betrokken in een eigen ontwikkelingsproject in Gambia, West-Afrika.