Joke Van Raemdonck

Joke Van Raemdonck

Joke groeide op als jongste lid van een landbouwfamilie met een gemengd landbouwbedrijf (varken en melkvee). Na het behalen van haar diploma als dierenarts in 2021 met een specialisatie in varkens, pluimvee en konijnen, ging Joke aan de slag bij DGZ als regiodierenarts pluimvee. Haar verantwoordelijkheden omvatten onder andere het beheer van verschillende pluimveeprojecten, waaronder deze voor Salmonella.