Evelyne De Graef

Evelyne is in 2001 als dierenarts afgestudeerd. Vervolgens deed ze een doctoraat in de veterinaire bacteriologie met focus op antibioticaresistentie bij veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën. In 2007 trad ze in dienst bij DGZ, als teamleider voor de laboratoria bacteriologie, antigeendetectie en BSE. In 2012 startte Evelyne als coördinator bij het pas opgerichte kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals), dat als doel heeft het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België terug te dringen.

In mei 2018 kwam Evelyne opnieuw aan boord bij DGZ. Sinds 1 juli 2019 is Evelyne manager van de unit Gezondheidszorg.

Neem contact op met Evelyne via e-mail: evelyne.degraef@dgz.be.