Meetjeslandse Dierenartsenvereniging organiseert studieavond over virale ziekten

, , ,
Op 11 februari organiseert de Meetjeslandse Dierenartsenvereniging een bijscholing over virale dierziekten. Dr. Kris De Clercq – werkzaam bij Sciensano en een autoriteit op het vlak van virale ziekten – bespreekt welke bedreigingen op de loer liggen voor onze veestapel. Ziekten zoals Afrikaanse varkenspest, blauwtong, rabiës en lumpy skin disease komen aan bod.

Varkensgriep: hoe het resultaat van de laboratoriumtest interpreteren?

Varkensgriep is een erg besmettelijke aandoening die hoge koorts, gedaalde eetlust en ademhalingsproblemen veroorzaakt. Om tot een diagnose te komen is het belangrijk de juiste monsters te nemen en de resultaten van het onderzoek correct te interpreteren.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Thrombocytopenische purpura bij zuigende biggen

Regelmatig worden er zuigende biggen die acuut stierven aangeboden voor autopsie. De sterfte beperkt zich telkens tot één nest in het kraamhok. Opvallend bij deze biggen zijn de multipele onderhuidse bloedingen en de puntbloedingen ter hoogte van de inwendige organen.

Opleiding autopsie op het varken was een succes!

In november organiseerde DGZ twee opleidingsdagen over autopsie voor dierenartsen. Meer dan 50 dierenartsen van over gans Vlaanderen kwamen de opleiding volgen, ofwel op onze site in Lier, ofwel in Torhout.

Bioveiligheid kan Afrikaanse varkenspest een halt toeroepen

Op 13 september werd in ons land een eerste besmetting met Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld bij een wild everzwijn. Sindsdien waren er al 161 everzwijnen die positief testten voor het virus, alle in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg. In dit artikel geven we aan hoe varkenshouders bioveiligheid kunnen inzetten als wapen tegen AVP. Verder zoomen we in op de verschillen tussen Afrikaanse en klassieke varkenspest.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meer gevallen van porciene dermatitis en nefropathie syndroom (PDNS) bij varkens

DGZ zag de afgelopen maanden een duidelijke toename van het aantal zware vleesvarkens – tussen 40 en 60 kg – met macroscopische en histologische letsels compatibel met PDNS.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cheilopalatoschisis

, , ,
Op geregelde basis zullen we op onze blog een markante autopsie-case publiceren. Deze week belichten we een geval van cheilopalatoschisis, een aangeboren afwijking van het aangezicht gekenmerkt door een groeve in bovenlip en gehemelte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Waterstofsulfide-intoxicatie, een gevaar voor mens en dier

,
DGZ kreeg op autopsie een vleesvarken (105 kg) verdacht van een intoxicatie met waterstofsulfide (H2S). Het dier kwam uit een stal waar meel in de mestkelder was gevallen. Door de vergisting van het meel werd H2S geproduceerd en werd in de stal de geur van rotte eieren opgemerkt. Op het bedrijf waren al zeven varkens gestorven.

Tips voor een optimale desinfectie van stallen

, , ,
Telkens een stal, afdeling of compartiment leegkomt, moet deze gereinigd en gedesinfecteerd worden. Zo beperk je het risico op spreiding van pathogenen die achterblijven in de omgeving naar de volgende diergroep. Het reinigen is een onmisbare eerste stap om tot een propere omgeving en een reductie van het aantal pathogenen te komen. Ontsmetting is enkel zinvol wanneer er een grondige reiniging aan is voorafgegaan.

Leptospirose bij varkens: een overschat probleem?

Geregeld komen er vragen over het voorkomen en het vermoeden van een leptospirose-infectie bij varkens. Maar komt een Leptospira-infectie bij varkens wel zo vaak voor en hoe kan je ze herkennen?