UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hernia diafragmatica bij een vleesvarken

Een vleesvarken van 85 kilogram werd aangeleverd voor autopsie. Het dier was afkomstig van een bedrijf met een chronische hoestproblematiek en bleek in het diafragma een grote opening te hebben.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Maagmilttorsie bij een zeug

Op autopsie kregen we een zeug binnen voor onderzoek. Het dier was plots gestorven, terwijl het vooraf in een goede gezondheid was.

Wat te doen bij hyperacute sterfte van zuigende biggen in het kraamhok?

Een varkensbedrijf wordt getroffen door hyperacute sterfte van een volledig nest zuigende biggen. Als bedrijfsdierenarts is het belangrijk om op dat moment een correcte inschatting te maken van de ernst van de situatie. Voer je zelf een autopsie en een gerichte monstername uit of is de situatie dusdanig ernstig - zoals bij een vermoeden van besmetting met varkenspest - dat je onmiddellijk het FAVV op de hoogte brengt? Een goede kennis van de differentiaaldiagnosen en aan te vragen labo-onderzoeken kan hierbij helpen. In dit artikel geven we u een overzicht van de differentiaaldiagnosen en lichten we onze autopsiebevindingen van een dergelijke case toe.

UIT HET VELD: Meer meldingen van Brachyspira-uitbraken bij varkens

De voorbije periode rapporteerden praktijkdierenartsen opmerkelijk meer klinische uitbraken van Brachyspira hyodysenteriae. Anderzijds wordt deze kiem soms geïsoleerd op bedrijven zonder duidelijke klinische symptomen. Brachyspira uitroeien op een bedrijf vraagt enorme inspanningen. De focus moet daarom liggen op preventie van insleep ervan op het bedrijf.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Lawsonia intracellularis bij het varken

Op een varkensbedrijf stierf voor de tweede keer een gelt twee weken na aankomst in de quarantainestal. Aan de hand van de uitwendige letsels werd een bloedende maagulcus vermoed. Autopsie en laboratoriumonderzoek toonden echter Lawsonia intracellularis aan. In combinatie met de autopsieletsels werd dit geval als de PHE- of proliferatieve hemorragische enteropathievorm van deze ziekte gediagnosticeerd.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Recent meer gevallen van endocarditis bij onze landbouwhuisdieren

, ,
In onze autopsiezaal stelden we de laatste tijd vaker gevallen van endocarditis vast en dit zowel bij herkauwers als varkens. Endocarditis kan leiden tot embolieën die secundair verschillende orgaansystemen kunnen aantasten, met verschillende symptomen tot gevolg. Vaak wordt het als primaire oorzaak laat opgemerkt en is de afloop fataal.

VOOR U OPGEPIKT: Varkensdiergeneeskunde in de Verenigde Staten: wat zijn de hot topics?

Onze varkensdierenarts Tamara Vandersmissen nam deel aan het jaarlijkse congres van de American Association of Swine Veterinarians (AASV) in Orlando, Florida. Heel wat interessante topics kwamen aan bod en in dit artikel deelt Tamara graag enkele interessante nieuwe inzichten. Vooral de populatie-gebaseerde PRRS-monitoring in plaats van op individuele dieren klinkt ook voor de Belgische varkenssector veelbelovend.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Polyserositis bij varkens, veroorzaakt door Haemophilus parasuis

DGZ isoleert bij autopsie van biggen zeer regelmatig Haemophilus parasuis, de kiem die de ziekte van Glässer veroorzaakt. De onderzochte dieren vertonen de kenmerkende letsels van deze ziekte: een fibrineus beleg ter hoogte van de gewrichten en op de membranen die hersenen, hart, longen en ingewanden bedekken.

Hoe het maximum halen uit histopathologisch onderzoek?

, , , , ,
Histologie is voor sommigen een relatief onbekend terrein binnen de veterinaire pathologie. Nochtans vormt het histopathologisch onderzoek van organen of weefselbiopten vaak een essentieel puzzelstukje, nodig voor het stellen van de diagnose. Bij weefselbiopten kan dit onderzoek helpen bij het kiezen van de meest geschikte behandeling. Maar welke informatie geeft de beschrijving van het histopathologisch onderzoek die u op het beproevingsverslag vindt? En wat is een goed monster voor dit onderzoek? We lichten dit graag toe.