UIT DE AUTOPSIEZAAL: Brachyspira hyodysenteriae bij gespeende biggen

Onlangs kregen we op autopsie gespeende biggen aangeboden met een anamnese van wegkwijnen. Het onderzoek bracht Brachyspira hyodysenteriae aan het licht als oorzaak van de problemen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Middenoorontsteking bij varkens

In autopsie zien we bij gespeende biggen geregeld een middenoorontsteking. Deze gaat meestal gepaard met andere aandoeningen, zoals een pneumonie, meningitis, rhinitis of een vermoeden van sepsis. Soms is er hierbij een anamnese van zenuwsymptomen (scheefhouden van de kop), maar dit is niet altijd het geval.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Parvovirus bij varkens

Wekelijks ontvangen we in de autopsiezaal foeti en/of doodgeboren biggen (al of niet volledige nesten). De dierenarts snijdt de biggen open, inspecteert ze en verricht vervolgens een specifieke bemonstering, afhankelijk van de aangevraagde testen.

VOOR U OPGEPIKT: 11th European Veterinary Surveillance Network Meeting in Deventer

, , , ,
Op 19 en 20 september werd de ‘11th European Veterinary Surveillance Network Meeting’ (EVSN) georganiseerd. Dit jaar streek deze internationale meeting neer op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Vlekziekte bij zuigende biggen

Recent werd er bij DGZ een zuigende big afgeleverd, verdacht van vlekziekte. Dit vermoeden werd bevestigd op autopsie.

UIT HET VELD: Geen PED-antistoffen meer bij Vlaamse zeugen, maar waakzaamheid blijft geboden

Voor het tweede jaar op rij detecteerde Veepeiler Varken geen antistoffen meer tegen PED in de Belgische zeugenstapel. Dit is goed nieuws want dit betekent dat het virus de laatste jaren niet meer circuleert op de Belgische varkensbedrijven. Anderzijds impliceert dit ook dat we waakzaam moeten blijven. Zonder antistoffen is onze varkensstapel namelijk niet meer beschermd tegen het virus. Het blijft dus uitermate belangrijk om bioveiligheidsmaatregelen toe te passen om zo het risico op insleep te beperken.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hernia diafragmatica bij een vleesvarken

Een vleesvarken van 85 kilogram werd aangeleverd voor autopsie. Het dier was afkomstig van een bedrijf met een chronische hoestproblematiek en bleek in het diafragma een grote opening te hebben.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Maagmilttorsie bij een zeug

Op autopsie kregen we een zeug binnen voor onderzoek. Het dier was plots gestorven, terwijl het vooraf in een goede gezondheid was.