UIT DE AUTOPSIEZAAL: Recent meer gevallen van endocarditis bij onze landbouwhuisdieren

, ,
In onze autopsiezaal stelden we de laatste tijd vaker gevallen van endocarditis vast en dit zowel bij herkauwers als varkens. Endocarditis kan leiden tot embolieën die secundair verschillende orgaansystemen kunnen aantasten, met verschillende symptomen tot gevolg. Vaak wordt het als primaire oorzaak laat opgemerkt en is de afloop fataal.

VOOR U OPGEPIKT: Varkensdiergeneeskunde in de Verenigde Staten: wat zijn de hot topics?

Onze varkensdierenarts Tamara Vandersmissen nam deel aan het jaarlijkse congres van de American Association of Swine Veterinarians (AASV) in Orlando, Florida. Heel wat interessante topics kwamen aan bod en in dit artikel deelt Tamara graag enkele interessante nieuwe inzichten. Vooral de populatie-gebaseerde PRRS-monitoring in plaats van op individuele dieren klinkt ook voor de Belgische varkenssector veelbelovend.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Polyserositis bij varkens, veroorzaakt door Haemophilus parasuis

DGZ isoleert bij autopsie van biggen zeer regelmatig Haemophilus parasuis, de kiem die de ziekte van Glässer veroorzaakt. De onderzochte dieren vertonen de kenmerkende letsels van deze ziekte: een fibrineus beleg ter hoogte van de gewrichten en op de membranen die hersenen, hart, longen en ingewanden bedekken.

Hoe het maximum halen uit histopathologisch onderzoek?

, , , , ,
Histologie is voor sommigen een relatief onbekend terrein binnen de veterinaire pathologie. Nochtans vormt het histopathologisch onderzoek van organen of weefselbiopten vaak een essentieel puzzelstukje, nodig voor het stellen van de diagnose. Bij weefselbiopten kan dit onderzoek helpen bij het kiezen van de meest geschikte behandeling. Maar welke informatie geeft de beschrijving van het histopathologisch onderzoek die u op het beproevingsverslag vindt? En wat is een goed monster voor dit onderzoek? We lichten dit graag toe.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Acute sterfte bij vleesvarken door encephalomyocarditis

DGZ kreeg een acuut gestorven vleesvarken van 60 kg met een vermoeden van encephalomyocarditis (EMC) aangeboden voor autopsie.

Meetjeslandse Dierenartsenvereniging organiseert studieavond over virale ziekten

, , ,
Op 11 februari organiseert de Meetjeslandse Dierenartsenvereniging een bijscholing over virale dierziekten. Dr. Kris De Clercq – werkzaam bij Sciensano en een autoriteit op het vlak van virale ziekten – bespreekt welke bedreigingen op de loer liggen voor onze veestapel. Ziekten zoals Afrikaanse varkenspest, blauwtong, rabiës en lumpy skin disease komen aan bod.

Varkensgriep: hoe het resultaat van de laboratoriumtest interpreteren?

Varkensgriep is een erg besmettelijke aandoening die hoge koorts, gedaalde eetlust en ademhalingsproblemen veroorzaakt. Om tot een diagnose te komen is het belangrijk de juiste monsters te nemen en de resultaten van het onderzoek correct te interpreteren.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Thrombocytopenische purpura bij zuigende biggen

Regelmatig worden er zuigende biggen die acuut stierven aangeboden voor autopsie. De sterfte beperkt zich telkens tot één nest in het kraamhok. Opvallend bij deze biggen zijn de multipele onderhuidse bloedingen en de puntbloedingen ter hoogte van de inwendige organen.

Opleiding autopsie op het varken was een succes!

In november organiseerde DGZ twee opleidingsdagen over autopsie voor dierenartsen. Meer dan 50 dierenartsen van over gans Vlaanderen kwamen de opleiding volgen, ofwel op onze site in Lier, ofwel in Torhout.

Bioveiligheid kan Afrikaanse varkenspest een halt toeroepen

Op 13 september werd in ons land een eerste besmetting met Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld bij een wild everzwijn. Sindsdien waren er al 161 everzwijnen die positief testten voor het virus, alle in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg. In dit artikel geven we aan hoe varkenshouders bioveiligheid kunnen inzetten als wapen tegen AVP. Verder zoomen we in op de verschillen tussen Afrikaanse en klassieke varkenspest.