UIT DE AUTOPSIEZAAL: Trichuris suis infestatie bij een zeug

Een zeug werd aangeleverd voor autopsie; er was geen anamnese. Bij het onderzoek werd snel duidelijk dat het ging om een spijsverteringsprobleem.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Beeld van zoutintoxicatie / waterdeprivatie bij varkens

Bij onze Waalse Zusterorganisatie Arsia werden twee vleesvarkens binnengebracht voor autopsie. De dieren vertoonden zenuwsymptomen zoals trillen en cirkelgang met snelle sterfte tot gevolg.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Baarmoederruptuur bij een zeug

Onlangs ontvingen we op autopsie een jonge zeug met een anamnese van acute sterfte. Bij het openen van het abdomen bleken er zeven voldragen foeti en enkele vruchtvliezen los te liggen in het abdomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Slingerziekte bij gespeende biggen

In de autopsiezaal ontvangen we frequent gespeende biggen met als anamnese ‘acute sterfte van pas gespeende biggen in goede conditie’ of ‘zenuwstoornissen’. De vraag wordt dan frequent gesteld om een onderscheid te maken tussen een infectie door Streptococcus suis of slingerziekte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meningitis bij gespeende biggen en lichte vleesvarkens

Bijna dagelijks ontvangen we biggen met als anamnese ‘acute sterfte’ of ‘zenuwstoornissen’.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Proliferatieve hemorrhagische enteropathie (PHE) bij varkens

Regelmatig zien we in autopsie zwaardere mestvarkens of fokzeugen die gestorven zijn aan een infectie met Lawsonia intracellularis, meer bepaald de PHE-vorm.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cysteuze endometrium hyperplasie en pyometra bij een hangbuikvarken

Een hangbuikvarken van meerdere jaren oud, in particulier bezit, werd ons aangeleverd voor autopsie met een verhaal van acute sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Virale pneumonie bij vleesvarkens

Onlangs werden drie vleesvarkens van minder dan 40 kg aangeleverd voor autopsie. Een anamnese ontbrak maar bij autopsie was het duidelijk dat het ging om pneumonie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Clostridium perfringens type A bij zuigende biggen

Onlangs onderzochten we twee zuigende biggen met een anamnese van vermageren, dikke buiken en sterfte. Deze problematiek deed zich voor zowel in nesten van jonge als oude zeugen.