VOOR U OPGEPIKT: 11th European Veterinary Surveillance Network Meeting in Deventer

, , , ,
Op 19 en 20 september werd de ‘11th European Veterinary Surveillance Network Meeting’ (EVSN) georganiseerd. Dit jaar streek deze internationale meeting neer op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Vlekziekte bij zuigende biggen

Recent werd er bij DGZ een zuigende big afgeleverd, verdacht van vlekziekte. Dit vermoeden werd bevestigd op autopsie.

UIT HET VELD: Geen PED-antistoffen meer bij Vlaamse zeugen, maar waakzaamheid blijft geboden

Voor het tweede jaar op rij detecteerde Veepeiler Varken geen antistoffen meer tegen PED in de Belgische zeugenstapel. Dit is goed nieuws want dit betekent dat het virus de laatste jaren niet meer circuleert op de Belgische varkensbedrijven. Anderzijds impliceert dit ook dat we waakzaam moeten blijven. Zonder antistoffen is onze varkensstapel namelijk niet meer beschermd tegen het virus. Het blijft dus uitermate belangrijk om bioveiligheidsmaatregelen toe te passen om zo het risico op insleep te beperken.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hernia diafragmatica bij een vleesvarken

Een vleesvarken van 85 kilogram werd aangeleverd voor autopsie. Het dier was afkomstig van een bedrijf met een chronische hoestproblematiek en bleek in het diafragma een grote opening te hebben.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Maagmilttorsie bij een zeug

Op autopsie kregen we een zeug binnen voor onderzoek. Het dier was plots gestorven, terwijl het vooraf in een goede gezondheid was.

Wat te doen bij hyperacute sterfte van zuigende biggen in het kraamhok?

Een varkensbedrijf wordt getroffen door hyperacute sterfte van een volledig nest zuigende biggen. Als bedrijfsdierenarts is het belangrijk om op dat moment een correcte inschatting te maken van de ernst van de situatie. Voer je zelf een autopsie en een gerichte monstername uit of is de situatie dusdanig ernstig - zoals bij een vermoeden van besmetting met varkenspest - dat je onmiddellijk het FAVV op de hoogte brengt? Een goede kennis van de differentiaaldiagnosen en aan te vragen labo-onderzoeken kan hierbij helpen. In dit artikel geven we u een overzicht van de differentiaaldiagnosen en lichten we onze autopsiebevindingen van een dergelijke case toe.

UIT HET VELD: Meer meldingen van Brachyspira-uitbraken bij varkens

De voorbije periode rapporteerden praktijkdierenartsen opmerkelijk meer klinische uitbraken van Brachyspira hyodysenteriae. Anderzijds wordt deze kiem soms geïsoleerd op bedrijven zonder duidelijke klinische symptomen. Brachyspira uitroeien op een bedrijf vraagt enorme inspanningen. De focus moet daarom liggen op preventie van insleep ervan op het bedrijf.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Lawsonia intracellularis bij het varken

Op een varkensbedrijf stierf voor de tweede keer een gelt twee weken na aankomst in de quarantainestal. Aan de hand van de uitwendige letsels werd een bloedende maagulcus vermoed. Autopsie en laboratoriumonderzoek toonden echter Lawsonia intracellularis aan. In combinatie met de autopsieletsels werd dit geval als de PHE- of proliferatieve hemorragische enteropathievorm van deze ziekte gediagnosticeerd.