UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meningitis bij gespeende biggen en lichte vleesvarkens

Bijna dagelijks ontvangen we biggen met als anamnese ‘acute sterfte’ of ‘zenuwstoornissen’.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Proliferatieve hemorrhagische enteropathie (PHE) bij varkens

Regelmatig zien we in autopsie zwaardere mestvarkens of fokzeugen die gestorven zijn aan een infectie met Lawsonia intracellularis, meer bepaald de PHE-vorm.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cysteuze endometrium hyperplasie en pyometra bij een hangbuikvarken

Een hangbuikvarken van meerdere jaren oud, in particulier bezit, werd ons aangeleverd voor autopsie met een verhaal van acute sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Virale pneumonie bij vleesvarkens

Onlangs werden drie vleesvarkens van minder dan 40 kg aangeleverd voor autopsie. Een anamnese ontbrak maar bij autopsie was het duidelijk dat het ging om pneumonie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Clostridium perfringens type A bij zuigende biggen

Onlangs onderzochten we twee zuigende biggen met een anamnese van vermageren, dikke buiken en sterfte. Deze problematiek deed zich voor zowel in nesten van jonge als oude zeugen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Varkenspokken

Onlangs werden bij DGZ drie pasgeboren, zuigende biggen aangeleverd. De dieren waren kort na de geboorte gestorven en ze vertoonden circulaire huidletsels die macroscopisch sterk suggestief waren voor een pokkenvirus-infectie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Artritis bij zuigende biggen

Recent werden bij DGZ twee zuigende biggen met opgezette gewrichten aangeboden voor autopsie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meer gevallen van salmonellose bij varkens

Zeer frequent krijgen we bij DGZ varkens op de autopsietafel met een anamnese van spijsverteringsproblemen. Het laatste jaar zien we een stijging van het aantal Salmonella sp. bij klinische letsels.

Actinobacillus pleuropneumoniae (App): hoe wordt deze kiem geïsoleerd?

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) is de veroorzaker van acute pleuropneumonie bij varkens. Bij DGZ hebben we deze bacterie in 2019 meer dan 400 keren geïsoleerd, dit zowel bij zuigende en gespeende biggen, als bij vleesvarkens en (jongere) fokzeugen. In dit artikel vertellen we welke onderzoeken we uitvoeren om de kiem terug te vinden en te typeren, en hoe u de laboratoriumuitslagen kunt interpreteren.