UIT DE AUTOPSIEZAAL: Virale pneumonie bij vleesvarkens

Onlangs werden drie vleesvarkens van minder dan 40 kg aangeleverd voor autopsie. Een anamnese ontbrak maar bij autopsie was het duidelijk dat het ging om pneumonie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Clostridium perfringens type A bij zuigende biggen

Onlangs onderzochten we twee zuigende biggen met een anamnese van vermageren, dikke buiken en sterfte. Deze problematiek deed zich voor zowel in nesten van jonge als oude zeugen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Varkenspokken

Onlangs werden bij DGZ drie pasgeboren, zuigende biggen aangeleverd. De dieren waren kort na de geboorte gestorven en ze vertoonden circulaire huidletsels die macroscopisch sterk suggestief waren voor een pokkenvirus-infectie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Artritis bij zuigende biggen

Recent werden bij DGZ twee zuigende biggen met opgezette gewrichten aangeboden voor autopsie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meer gevallen van salmonellose bij varkens

Zeer frequent krijgen we bij DGZ varkens op de autopsietafel met een anamnese van spijsverteringsproblemen. Het laatste jaar zien we een stijging van het aantal Salmonella sp. bij klinische letsels.

Actinobacillus pleuropneumoniae (App): hoe wordt deze kiem geïsoleerd?

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) is de veroorzaker van acute pleuropneumonie bij varkens. Bij DGZ hebben we deze bacterie in 2019 meer dan 400 keren geïsoleerd, dit zowel bij zuigende en gespeende biggen, als bij vleesvarkens en (jongere) fokzeugen. In dit artikel vertellen we welke onderzoeken we uitvoeren om de kiem terug te vinden en te typeren, en hoe u de laboratoriumuitslagen kunt interpreteren.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Brachyspira hyodysenteriae bij gespeende biggen

Onlangs kregen we op autopsie gespeende biggen aangeboden met een anamnese van wegkwijnen. Het onderzoek bracht Brachyspira hyodysenteriae aan het licht als oorzaak van de problemen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Middenoorontsteking bij varkens

In autopsie zien we bij gespeende biggen geregeld een middenoorontsteking. Deze gaat meestal gepaard met andere aandoeningen, zoals een pneumonie, meningitis, rhinitis of een vermoeden van sepsis. Soms is er hierbij een anamnese van zenuwsymptomen (scheefhouden van de kop), maar dit is niet altijd het geval.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Parvovirus bij varkens

Wekelijks ontvangen we in de autopsiezaal foeti en/of doodgeboren biggen (al of niet volledige nesten). De dierenarts snijdt de biggen open, inspecteert ze en verricht vervolgens een specifieke bemonstering, afhankelijk van de aangevraagde testen.

VOOR U OPGEPIKT: 11th European Veterinary Surveillance Network Meeting in Deventer

, , , ,
Op 19 en 20 september werd de ‘11th European Veterinary Surveillance Network Meeting’ (EVSN) georganiseerd. Dit jaar streek deze internationale meeting neer op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.