DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2020 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

FarmFit wordt enthousiast onthaald door studenten diergeneeskunde

, , ,
Op 22 juni werd de nieuwe FarmFit app voorgesteld aan studenten diergeneeskunde. De studenten konden zien hoe vlot je met de app observaties kunt registreren tijdens een bedrijfsbezoek, hoe je actiepunten kunt opvolgen en rapporten kunt aanmaken via één druk op de knop.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Trichuris suis infestatie bij een zeug

Een zeug werd aangeleverd voor autopsie; er was geen anamnese. Bij het onderzoek werd snel duidelijk dat het ging om een spijsverteringsprobleem.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Beeld van zoutintoxicatie / waterdeprivatie bij varkens

Bij onze Waalse Zusterorganisatie Arsia werden twee vleesvarkens binnengebracht voor autopsie. De dieren vertoonden zenuwsymptomen zoals trillen en cirkelgang met snelle sterfte tot gevolg.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Baarmoederruptuur bij een zeug

Onlangs ontvingen we op autopsie een jonge zeug met een anamnese van acute sterfte. Bij het openen van het abdomen bleken er zeven voldragen foeti en enkele vruchtvliezen los te liggen in het abdomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Slingerziekte bij gespeende biggen

In de autopsiezaal ontvangen we frequent gespeende biggen met als anamnese ‘acute sterfte van pas gespeende biggen in goede conditie’ of ‘zenuwstoornissen’. De vraag wordt dan frequent gesteld om een onderscheid te maken tussen een infectie door Streptococcus suis of slingerziekte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meningitis bij gespeende biggen en lichte vleesvarkens

Bijna dagelijks ontvangen we biggen met als anamnese ‘acute sterfte’ of ‘zenuwstoornissen’.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Proliferatieve hemorrhagische enteropathie (PHE) bij varkens

Regelmatig zien we in autopsie zwaardere mestvarkens of fokzeugen die gestorven zijn aan een infectie met Lawsonia intracellularis, meer bepaald de PHE-vorm.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cysteuze endometrium hyperplasie en pyometra bij een hangbuikvarken

Een hangbuikvarken van meerdere jaren oud, in particulier bezit, werd ons aangeleverd voor autopsie met een verhaal van acute sterfte.