UIT DE AUTOPSIEZAAL: Letsels bij een Ascaris suum infectie bij varkens

Naast de doodsoorzaak worden bij vleesvarkens op het autopsieverslag bevindingen vermeld die indicatief zijn voor een Ascaris suum infectie. Dit is de meest voorkomende nematode in de varkensindustrie in België.

Wat viel er te leren op de 25ste BSFM meeting?

, , , ,
Op 7 en 8 oktober vond in Brussel de 25ste meeting van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. Het programma omvatte een rijk aanbod van nationale en internationale lezingen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pyelonefritis en cystitis bij varkens

De voorbije maanden kreeg DGZ een aantal gevallen van verschillende leeftijdscategorieën binnen met uiteenlopende anamneses, gaande van lusteloosheid, verminderde eetlust tot acute sterfte. Het autopsiebeeld bracht duidelijke problemen ter hoogte van het urinair stelsel naar voren.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Huidletsels veroorzaakt door vlekziekte bij het varken

Recent kregen we in de autopsiezaal een zwaar vleesvarken dat acuut gestorven was en multipele huidletsels vertoonde, typisch voor een infectie met de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2020 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

FarmFit wordt enthousiast onthaald door studenten diergeneeskunde

, , ,
Op 22 juni werd de nieuwe FarmFit app voorgesteld aan studenten diergeneeskunde. De studenten konden zien hoe vlot je met de app observaties kunt registreren tijdens een bedrijfsbezoek, hoe je actiepunten kunt opvolgen en rapporten kunt aanmaken via één druk op de knop.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Trichuris suis infestatie bij een zeug

Een zeug werd aangeleverd voor autopsie; er was geen anamnese. Bij het onderzoek werd snel duidelijk dat het ging om een spijsverteringsprobleem.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Beeld van zoutintoxicatie / waterdeprivatie bij varkens

Bij onze Waalse Zusterorganisatie Arsia werden twee vleesvarkens binnengebracht voor autopsie. De dieren vertoonden zenuwsymptomen zoals trillen en cirkelgang met snelle sterfte tot gevolg.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Baarmoederruptuur bij een zeug

Onlangs ontvingen we op autopsie een jonge zeug met een anamnese van acute sterfte. Bij het openen van het abdomen bleken er zeven voldragen foeti en enkele vruchtvliezen los te liggen in het abdomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Slingerziekte bij gespeende biggen

In de autopsiezaal ontvangen we frequent gespeende biggen met als anamnese ‘acute sterfte van pas gespeende biggen in goede conditie’ of ‘zenuwstoornissen’. De vraag wordt dan frequent gesteld om een onderscheid te maken tussen een infectie door Streptococcus suis of slingerziekte.