UIT DE AUTOPSIEZAAL: Verbloeding in linker ophangband van baarmoeder bij zeug

Een acuut gestorven zeug werd opgehaald voor autopsie bij DGZ. De doodsoorzaak bleek een ruptuur van de arteria uterina in het ligamentum latum te zijn.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cystitis bij een zeug

Recent werd een zeug opgehaald voor autopsie. Er was geen anamnese aanwezig. Het kadaver vertoonde een algemeen bleek aspect.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2021

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2021 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

VEEPEILER ONDERZOEKT: Streptococcus suis-infectie bij jonge vleesvarkens veroorzaakt plotse sterfte

In 2019-2020 waren er verschillende meldingen van dierenartsen over het voorkomen van plotse sterfte bij jonge vleesvarkens – dit zowel op vleesvarkensbedrijven als op gesloten bedrijven. De symptomen doen denken aan het beeld van S. suis.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Exsudatieve epidermitis ten gevolge van een Staphylococcus hyicus infectie (roetbig) bij biggen

Er werd een vrouwelijke zuigende big van 2,3 kg binnengebracht in het kader van de verhoogde waakzaamheid voor varkenspest (AVP). Verdere voorgeschiedenis was niet beschikbaar.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Maagtorsie (volvulus ventriculi) bij zeugen

Sterfte ten gevolge van een liggingsverandering is de meest voorkomende doodsoorzaak bij zeugen die worden aangeleverd voor autopsie bij DGZ. Toevallig werden in één week tijd twee maagtorsies waargenomen, van dieren afkomstig van twee verschillende bedrijven.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Letsels bij een Ascaris suum infectie bij varkens

Naast de doodsoorzaak worden bij vleesvarkens op het autopsieverslag bevindingen vermeld die indicatief zijn voor een Ascaris suum infectie. Dit is de meest voorkomende nematode in de varkensindustrie in België.

Wat viel er te leren op de 25ste BSFM meeting?

, , , ,
Op 7 en 8 oktober vond in Brussel de 25ste meeting van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. Het programma omvatte een rijk aanbod van nationale en internationale lezingen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pyelonefritis en cystitis bij varkens

De voorbije maanden kreeg DGZ een aantal gevallen van verschillende leeftijdscategorieën binnen met uiteenlopende anamneses, gaande van lusteloosheid, verminderde eetlust tot acute sterfte. Het autopsiebeeld bracht duidelijke problemen ter hoogte van het urinair stelsel naar voren.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Huidletsels veroorzaakt door vlekziekte bij het varken

Recent kregen we in de autopsiezaal een zwaar vleesvarken dat acuut gestorven was en multipele huidletsels vertoonde, typisch voor een infectie met de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae.