Varkens in de stal

TERUGBLIK STUDIEDAG: PRRSV: de ziekte, de bestrijding en de toekomst

De PRRSV-studiedag voor dierenartsen en andere erfbetreders op 13 december 2023 kon met een zeer gevarieerd programma op heel wat interesse rekenen vanuit de sector. In dit artikel vind je een samenvatting van deze leerrijke namiddag.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Postmortaal verval bemoeilijkt de beoordeling

, , , , , ,
Voor een optimale lijkschouwing is het cruciaal om kadavers snel te laten ophalen, zeker bij warm weer. In dit artikel leest u waarom dit zo belangrijk is en hoe u de dieren kunt aanleveren vóór postmortaal verval intreedt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Nitrietintoxicatie bij gespeende biggen

Recent werden vijf biggen opgehaald voor autopsie met een anamnese van acute sterfte bij meerdere dieren.
bacterie

VOOR U OPGEPIKT: 26ste BSFM-congres

, , , ,
Op 13-14 oktober 2022 vond in Brussel het 26ste congres van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. In dit artikel delen we graag enkele belangrijke inzichten.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Dilatorische cardiomyopathie bij het varken

Een mannelijke gespeende big van 13 kg werd aangeboden voor autopsie na acute sterfte in het kader van de verhoogde waakzaamheid van Afrikaanse varkenspest. Bijkomende onderzoeken mochten niet worden ingezet.

CASESTUDIE: Geltenmanagement is een belangrijke factor bij aanpak PRRSV

Bij de veehouders die we begeleiden voor aanhoudende PRRS-circulatie, hebben we gemerkt dat de oorzaak hiervan in een aantal gevallen te vinden is bij de gelten.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Verbloeding in linker ophangband van baarmoeder bij zeug

Een acuut gestorven zeug werd opgehaald voor autopsie bij DGZ. De doodsoorzaak bleek een ruptuur van de arteria uterina in het ligamentum latum te zijn.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cystitis bij een zeug

Recent werd een zeug opgehaald voor autopsie. Er was geen anamnese aanwezig. Het kadaver vertoonde een algemeen bleek aspect.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2021

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2021 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.