UIT DE AUTOPSIEZAAL: Longwormen bij herten

Eind oktober werd een hert binnengebracht voor autopsie met als anamnese acute sterfte van meerdere dieren. Bij sommige dieren werden ademhalingsproblemen gezien.

Wat bracht het abortusprotocol 2020 aan het licht?

,
Recent werd er voor autopsie een rund binnengebracht met als anamnese plotse sterfte twee dagen na vaccinatie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Multicentrisch lymfoma in een geit

Een twee jaar oude geit werd aangeboden voor autopsie met klachten van koorts en een vermoeden van intoxicatie met rattengif gezien de bleke mucosae.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Schistosoma reflexum bij herkauwers

,
Af en toe worden er bij het abortusprotocol voor herkauwers speciale aangeboren afwijkingen gezien. Vandaag beschrijven we kort een mooi geval van schistosoma reflexum.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Ecthyma contagiosa bij het schaap

Een biopt van een schaap genomen ter hoogte van de muco-cutane overgang bereikte ons laboratorium voor histologisch onderzoek. Het dier werd verdacht van Ecthyma contagiosa gezien de aanwezigheid van korstvormige letsels rondom de muil.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cerebrocorticale necrose (CCN) bij een kalf

, ,
Bij DGZ worden geregeld jonge runderen met een historiek van zenuwstoornissen aangeboden voor autopsie. Bij deze leeftijdscategorieën is een mogelijke oorzaak cerebrocorticale necrose (CCN), ook polioencephalomalacie (PEM) genoemd.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Listeriose bij de kleine herkauwer

Op een bedrijf met melkgeiten was er in verschillende leeftijdsgroepen hoge sterfte. Er was een vermoeden van listeriose en een antibioticabehandeling was reeds opgestart. Twee dieren werden binnengebracht voor autopsie.

Eerste geval van haemonchose bij schapen in de autopsiezaal

Deze week kwamen er in de autopsiezaal van DGZ twee lammeren binnen die verdacht waren van haemonchose.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Acute pneumonie bij jonge geiten

Recent onderzochten we op autopsie twee jonge geiten. Een anamnese ontbrak maar de letsels waren duidelijk zichtbaar.