UIT DE AUTOPSIEZAAL: Isolatie van Corynebacterium pseudotuberculosis uit long en lever bij een ooi

Vorige zomer werd er een ooi opgehaald voor autopsie met een voorgeschiedenis van parasitaire worminfecties.
bacterie

VOOR U OPGEPIKT: 26ste BSFM-congres

, , , ,
Op 13-14 oktober 2022 vond in Brussel het 26ste congres van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. In dit artikel delen we graag enkele belangrijke inzichten.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pleuraal mesothelioma in een geit

Een 12-jarige Saanen geit (79 kg), gestorven na progressieve ademhalingsproblemen, werd binnengebracht voor autopsie. Het dier stond op een weide met nog zeven andere geiten en ging enkel binnen voor de winter. 

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Koperintoxicatie bij herkauwers

Koper is een essentieel sporenelement dat noodzakelijk is in verschillende fysiologische processen. Een overdreven koperopname kan echter leiden tot intoxicatie. Alle diersoorten zijn gevoelig, maar vooral schapen zijn hiervoor gepredisponeerd.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2021

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2021 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

Wat viel er te leren op de 25ste BSFM meeting?

, , , ,
Op 7 en 8 oktober vond in Brussel de 25ste meeting van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. Het programma omvatte een rijk aanbod van nationale en internationale lezingen.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2020 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

FarmFit wordt enthousiast onthaald door studenten diergeneeskunde

, , ,
Op 22 juni werd de nieuwe FarmFit app voorgesteld aan studenten diergeneeskunde. De studenten konden zien hoe vlot je met de app observaties kunt registreren tijdens een bedrijfsbezoek, hoe je actiepunten kunt opvolgen en rapporten kunt aanmaken via één druk op de knop.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Longwormen bij herten

Eind oktober werd een hert binnengebracht voor autopsie met als anamnese acute sterfte van meerdere dieren. Bij sommige dieren werden ademhalingsproblemen gezien.

Wat bracht het abortusprotocol 2020 aan het licht?

,
Recent werd er voor autopsie een rund binnengebracht met als anamnese plotse sterfte twee dagen na vaccinatie.