UIT DE AUTOPSIEZAAL: Levercirrose bij ooi

Deze lente werd er een ooi opgehaald voor autopsie met een voorgeschiedenis van zenuwstoornissen. Het schaap had een minder goede voedingstoestand. 

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Urethra obstructie bij een ram

Een schaap werd binnengebracht met een anamnese van acute sterfte. Bij autopsie viel meteen de aanwezigheid van uitgebreid oedeem aan de onderzijde van de buik op.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Postmortaal verval bemoeilijkt de beoordeling

, , , , , ,
Voor een optimale lijkschouwing is het cruciaal om kadavers snel te laten ophalen, zeker bij warm weer. In dit artikel leest u waarom dit zo belangrijk is en hoe u de dieren kunt aanleveren vóór postmortaal verval intreedt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.
Blauwalg

BLAUWWIEREN: een belangrijke differentiaaldiagnose bij botulisme

, , , ,
Hoewel de naam iets anders laat vermoeden, zijn blauwwieren of blauwalgen geen algen. Het zijn cyanobacteriën, die behoren tot de oudste organismen op aarde.

Wat kunnen we leren van de onderzochte abortussen in 2022?

,
Abortussen onderzoeken bij runderen, schapen en geiten loont. Ontdek hier wat de abortusonderzoeken in 2022 aan het licht brachten.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Isolatie van Corynebacterium pseudotuberculosis uit long en lever bij een ooi

Vorige zomer werd er een ooi opgehaald voor autopsie met een voorgeschiedenis van parasitaire worminfecties.
bacterie

VOOR U OPGEPIKT: 26ste BSFM-congres

, , , ,
Op 13-14 oktober 2022 vond in Brussel het 26ste congres van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. In dit artikel delen we graag enkele belangrijke inzichten.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pleuraal mesothelioma in een geit

Een 12-jarige Saanen geit (79 kg), gestorven na progressieve ademhalingsproblemen, werd binnengebracht voor autopsie. Het dier stond op een weide met nog zeven andere geiten en ging enkel binnen voor de winter. 

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Koperintoxicatie bij herkauwers

Koper is een essentieel sporenelement dat noodzakelijk is in verschillende fysiologische processen. Een overdreven koperopname kan echter leiden tot intoxicatie. Alle diersoorten zijn gevoelig, maar vooral schapen zijn hiervoor gepredisponeerd.