Hoe het maximum halen uit histopathologisch onderzoek?

, , , , ,
Histologie is voor sommigen een relatief onbekend terrein binnen de veterinaire pathologie. Nochtans vormt het histopathologisch onderzoek van organen of weefselbiopten vaak een essentieel puzzelstukje, nodig voor het stellen van de diagnose. Bij weefselbiopten kan dit onderzoek helpen bij het kiezen van de meest geschikte behandeling. Maar welke informatie geeft de beschrijving van het histopathologisch onderzoek die u op het beproevingsverslag vindt? En wat is een goed monster voor dit onderzoek? We lichten dit graag toe.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Ruptuur van het ligamentum latum bij een rund

Een plots gestorven hoogdrachtige melkkoe wordt aangeboden voor autopsie bij DGZ. De doodsoorzaak blijkt een ruptuur van de arteria uterina in het ligamentum latum te zijn.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Runderfoetus met een intra-abdominaal lipoma

In de autopsiezaal werd een runderfoetus met een grote massa rond de beide nieren aangeboden voor onderzoek.

Meetjeslandse Dierenartsenvereniging organiseert studieavond over virale ziekten

, , ,
Op 11 februari organiseert de Meetjeslandse Dierenartsenvereniging een bijscholing over virale dierziekten. Dr. Kris De Clercq – werkzaam bij Sciensano en een autoriteit op het vlak van virale ziekten – bespreekt welke bedreigingen op de loer liggen voor onze veestapel. Ziekten zoals Afrikaanse varkenspest, blauwtong, rabiës en lumpy skin disease komen aan bod.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pneumonie met isolatie van Mannheimia haemolytica bij runderen

DGZ kreeg de laatste weken meerdere runderen met een beeld van een Mannheimia haemolytica infectie aangeboden voor autopsie. De dieren stierven acuut of na een periode van pneumoniesymptomen. In dit artikel beschrijven we onze bevindingen bij de autopsie van één van deze dieren.

RUNDERRADAR PRAKTIJKGEVAL: Abortusstorm op een vleesveebedrijf

Dit najaar waren er op een Oost-Vlaams vleesveebedrijf vijf abortussen op enkele weken tijd. De bedrijfsdierenarts deed een beroep op het abortusprotocol en bezorgde de vijf geaborteerde foetussen samen met monsters van de moederdieren aan DGZ. In het bijkomend onderzoek testte één foetus ‘twijfelachtig’ bij de PCR-test voor Anaplasma phagocytophilum en hadden alle aborterende moederdieren antistoffen tegen deze kiem.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Lebmaagtorsie bij een hoogdrachtige melkkoe

DGZ kreeg op autopsie een melkkoe die kort voor de kalving was gestorven. Het dier had een torsie van de lebmaag.

Geval van blauwtong type 8 bij rundvee in Duitsland

Deze week werd een geval van blauwtong serotype 8 bevestigd op een rundveebedrijf met 91 dieren in Baden-Württemberg in het zuidwesten van Duitsland. Het is het eerste geval in Duitsland sinds november 2009. De dieren vertoonden geen symptomen; de besmetting kwam aan het licht tijdens de jaarlijkse verplichte screening.

Owen Atkinson: internationale spreker op studienamiddagen Veepeiler Rund

Op de Veepeiler studienamiddagen van 23 en 24 januari 2019 hebben we niemand minder dan Owen Atkinson te gast als internationale spreker. Owen is een erkend specialist in rundveegezondheid en -productie en hij is trainer bij CowSignals®.
DGZ

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Abortusprotocol helpt bij diagnose

Van januari tot en met oktober 2018 onderzochten we in onze autopsiezaal ongeveer 3.000 geaborteerde foetussen van runderen. Neospora blijkt nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van abortus bij rundvee te zijn. Daarnaast zien we bij foeti geaborteerd in het laatste trimester van de dracht ook vaak marmering van de achterhandspieren – wat indicatief is voor een seleniumdeficiëntie.