Wat kunnen we leren van het abortusprotocol 2019?

In 2019 onderzocht DGZ, dankzij de financiële steun van het FAVV, ruim 4000 abortusdossiers van rundveebedrijven. In het kader hiervan lijkschouwden we meer dan 3600 foetussen. Elke abortus betekent een financieel verlies voor de veehouder. Verder onderzoek om de oorzaak op te sporen - en vervolgens aan te pakken - is dus belangrijk. In dit artikel geven we u een overzicht van de oorzaken vastgesteld binnen het abortusprotocol 2019. 

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Histophilus somni polyserositis bij runderen

Recent werd een volwassen rund aangeleverd voor autopsie. Het dier was verdacht van een H. somni-infectie. Onderzoek bevestigde dit vermoeden.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Spierscheur met verbloeding bij een rund

Onlangs werd een volwassen melkkoe binnengebracht met als anamnese ‘acute sterfte’. We ontdekten een niet-alledaagse oorzaak. Nieuwsgierig? Bekijk dan zeker deze casus.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Ectopia cordis bij een kalf

Onlangs werd in het kader van het abortusprotocol een à terme geboren kalfje met een zeldzame aangeboren afwijking aangeboden. Het hart van het dier bleek buiten de thorax gelokaliseerd.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Acute pensacidose bij rundvee

Recent onderzochten we twee zoogkoeien die acuut gestorven waren. Bij het uitvoeren van de autopsie werd bij beide dieren een zure geur vastgesteld na het openen van de pens.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hemorrhagic bowel syndrome bij rundvee

Recent haalde DGZ twee runderen (melkvee) op voor autopsie; de anamnese luidde ‘acute sterfte’. Onderzoek bracht hemorrhagic bowel syndrome (HBS) als doodsoorzaak aan het licht.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Een kalf met schurft

Onlangs werd een kalf van vier maanden aangeboden voor autopsie. Het dier had schurft, acute zenuwstoornissen en sinds een week ook diarree. Het werd reeds behandeld tegen coccidiose en schurft.

VOOR U OPGEPIKT: 11th European Veterinary Surveillance Network Meeting in Deventer

, , , ,
Op 19 en 20 september werd de ‘11th European Veterinary Surveillance Network Meeting’ (EVSN) georganiseerd. Dit jaar streek deze internationale meeting neer op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Chronische koperintoxicatie bij herkauwers

,
Af en toe diagnosticeren we op autopsie nog gevallen van chronische koperintoxicatie, zowel bij rundvee als bij schapen en geiten. In een aantal gevallen vertonen de dieren klinische symptomen, maar veelal gaat het om dieren die plots gestorven zijn zonder zichtbare symptomen.

Opgelet voor giftige planten !

, ,
Bij intoxicatie van dieren denkt men vaak aan chemische stoffen zoals sproeimiddelen of rattengif of zware metalen, bv. lood of koper. Maar ook planten kunnen een belangrijke bron van vergiftiging zijn. De symptomen zijn heel uiteenlopend en variëren van gastro-intestinale irritatie tot zenuwsymptomen met coma of zelfs acute sterfte, zonder voorafgaande tekenen.