Owen Atkinson: internationale spreker op studienamiddagen Veepeiler Rund

Op de Veepeiler studienamiddagen van 23 en 24 januari 2019 hebben we niemand minder dan Owen Atkinson te gast als internationale spreker. Owen is een erkend specialist in rundveegezondheid en -productie en hij is trainer bij CowSignals®.
DGZ

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Abortusprotocol helpt bij diagnose

Van januari tot en met oktober 2018 onderzochten we in onze autopsiezaal ongeveer 3.000 geaborteerde foetussen van runderen. Neospora blijkt nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van abortus bij rundvee te zijn. Daarnaast zien we bij foeti geaborteerd in het laatste trimester van de dracht ook vaak marmering van de achterhandspieren – wat indicatief is voor een seleniumdeficiëntie.

RUNDERRADAR PRAKTIJKGEVAL: Massale sterfte door botulisme op een rundveebedrijf

Op een rundveebedrijf in het Antwerpse trof de veehouder enkele weken geleden een dood stiertje aan in de jongveestal. Toen hij op controle uitging in de melkveestal vond hij ook twee melkkoeien geparalyseerd op de rooster. Hij nam contact op met de bedrijfsdierenarts. Al meteen kwam botulisme in het vizier als mogelijke oorzaak van de problemen. De baal voordrooghooi die recent door de veehouder geopend was, werd daarop onmiddellijk weggehaald en gestockeerd in afwachting van verder onderzoek.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Longwormen bij rundvee

Recent hebben we op autopsie bij verschillende runderen longworminfecties vastgesteld. Dergelijke infecties hebben een grote impact op de gezondheid en productiviteit van de dieren. Wees dus extra alert voor deze parasieten.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Clostridium abomasitis bij kalveren

Een kalf van 2 dagen oud sterft plots. De dierenarts wil te weten komen wat de oorzaak hiervan is en laat het dier onderzoeken op autopsie. De acute sterfte blijkt te wijten aan Clostridium abomasitis.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Baarmoedertorsie bij een melkkoe

Deze week onderzochten we op autopsie een melkkoe die kort voor de kalving gestorven was. Een baarmoedertorsie bleek de oorzaak. 

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cheilopalatoschisis

, , ,
Op geregelde basis zullen we op onze blog een markante autopsie-case publiceren. Deze week belichten we een geval van cheilopalatoschisis, een aangeboren afwijking van het aangezicht gekenmerkt door een groeve in bovenlip en gehemelte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Waterstofsulfide-intoxicatie, een gevaar voor mens en dier

,
DGZ kreeg op autopsie een vleesvarken (105 kg) verdacht van een intoxicatie met waterstofsulfide (H2S). Het dier kwam uit een stal waar meel in de mestkelder was gevallen. Door de vergisting van het meel werd H2S geproduceerd en werd in de stal de geur van rotte eieren opgemerkt. Op het bedrijf waren al zeven varkens gestorven.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Histophilus somni als oorzaak van zenuwsymptomen bij kalf

Recent werd een stierenkalf (11 maanden) met een voorgeschiedenis van zenuwsymptomen binnengebracht voor autopsie bij DGZ. Bij macroscopisch onderzoek was er enkel troebel, geel gewrichtsvocht met fibrinevlokken te zien in de carpi en tarsi. Bacteriologisch onderzoek van de gewrichten was negatief voor Mycoplasma bovis.

RUNDERRADAR PRAKTIJKGEVAL: Boosaardige catarraal koorts op kinderboerderij

Op een kinderboerderij vertoonde een melkveevaars van zeven maanden oud plots zenuwsymptomen (cirkelgang). De bedrijfsdierenarts constateerde bij dit dier ook koorts (41,5°C), vertroebeling van de ooglens en erosies ter hoogte van de neusspiegel en het mondslijmvlies. De andere vaarzen van de kinderboerderij hadden geen symptomen. Omdat behandeling met ontstekingsremmers (NSAID’s) en een antibioticum geen verbetering gaf, werd de hulp van DGZ ingeroepen.