UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hemorrhagic bowel syndrome bij rundvee

Recent haalde DGZ twee runderen (melkvee) op voor autopsie; de anamnese luidde ‘acute sterfte’. Onderzoek bracht hemorrhagic bowel syndrome (HBS) als doodsoorzaak aan het licht.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Een kalf met schurft

Onlangs werd een kalf van vier maanden aangeboden voor autopsie. Het dier had schurft, acute zenuwstoornissen en sinds een week ook diarree. Het werd reeds behandeld tegen coccidiose en schurft.

VOOR U OPGEPIKT: 11th European Veterinary Surveillance Network Meeting in Deventer

, , , ,
Op 19 en 20 september werd de ‘11th European Veterinary Surveillance Network Meeting’ (EVSN) georganiseerd. Dit jaar streek deze internationale meeting neer op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Chronische koperintoxicatie bij herkauwers

,
Af en toe diagnosticeren we op autopsie nog gevallen van chronische koperintoxicatie, zowel bij rundvee als bij schapen en geiten. In een aantal gevallen vertonen de dieren klinische symptomen, maar veelal gaat het om dieren die plots gestorven zijn zonder zichtbare symptomen.

Opgelet voor giftige planten !

, ,
Bij intoxicatie van dieren denkt men vaak aan chemische stoffen zoals sproeimiddelen of rattengif of zware metalen, bv. lood of koper. Maar ook planten kunnen een belangrijke bron van vergiftiging zijn. De symptomen zijn heel uiteenlopend en variëren van gastro-intestinale irritatie tot zenuwsymptomen met coma of zelfs acute sterfte, zonder voorafgaande tekenen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: BRSV-alert !

De voorbije weken kregen we op autopsie enkele kalveren binnen met acute ademhalingssymptomen en een beeld van BRSV. Dit wijst erop dat het griepseizoen stilaan op gang komt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: TRP bij het rund

Traumatische reticuloperitonitis/pericarditis (TRP) is nog steeds een vaak voorkomende doodsoorzaak bij volwassen runderen. In onze autopsiezaal blijkt TRP verantwoordelijk voor 5-10% van de acute sterftes bij volwassen runderen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

VOOR U OPGEPIKT: Buitenlands congres geeft nieuwe inzichten in veterinaire pathologie

,
Onze autopsiedierenartsen Veronique Saey en Marieke Strubbe namen van 29 tot 31 mei deel aan de tweede Davis-Thompson Foundation Eastern European veterinay pathology meeting. De focus van dit congres, dat dit jaar plaatsvond in Ljubljana (Slovenië), lag vooral op ziekten en diagnostiek bij runderen en kleine huisdieren. Een ander onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam, was de forensische pathologie, een tot dusver minder gekende discipline in de diergeneeskunde.