UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cerebrocorticale necrose (CCN) bij een kalf

, ,
Bij DGZ worden geregeld jonge runderen met een historiek van zenuwstoornissen aangeboden voor autopsie. Bij deze leeftijdscategorieën is een mogelijke oorzaak cerebrocorticale necrose (CCN), ook polioencephalomalacie (PEM) genoemd.

Eerste geval van longwormen bij runderen in de autopsiezaal

Vorige week werd een volwassen rund binnengebracht voor autopsie met als anamnese ‘verdacht van pneumonie’. Het was reeds het tweede rund dat acuut gestorven was ten gevolge van pneumonie op de weide.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Leverfibrose bij een rund

Er werd een jong rund opgehaald voor autopsie, met aan anamnese van zenuwsymptomen (nystagmus, epilepsie, spierspasmen) en koorts.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Neonatale septicaemie bij een kalf

Enkele weken terug onderzochten we op autopsie een kalf van minder dan een week oud, met als anamnese dat het kalf al sinds de geboorte niet wilde drinken.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Intra-abdominale verbloeding bij een rund als gevolg van arterie ruptuur

Recent onderzochten we op autopsie een volwassen melkkoe die acuut gestorven was. Ze was plotseling uit de melk gegaan en vertoonde anemie, spijsverteringsproblemen en een verhoogde hartslag.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pneumonie bij vaars, veroorzaakt door Gallibacterium anatis

Op autopsie onderzochten we recentelijk een vaars, met als anamnese acute sterfte ten gevolge van ademhalingsproblemen.

RUNDERRADAR PRAKTIJKGEVAL: België registreert eerste geval van besnoitiose zonder rechtstreekse link met import

Voor het eerst is de parasitaire ziekte besnoitiose vastgesteld op een Belgisch vleesveebedrijf zonder dat er een rechtstreekse link is met import uit een risicoland. Op het West-Vlaamse bedrijf, dat te kampen heeft met chronische en erg uitgesproken huidproblemen, is de diagnose bevestigd bij één koe.

FOTO VAN DE WEEK: Ovariële bloeding bij een vaars

Een BWB-vaars werd aangeboden voor autopsie. De anamnese vermeldde acute sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Verbloeding uit de arteriae umbilicalis bij een kalf

In de autopsiezaal onderzochten we een kalf met een anamnese van acute sterfte binnen 24 uur na de geboorte.