UIT DE AUTOPSIEZAAL: Perifere zenuwschede tumor ter hoogte van het hart bij melkkoe

Begin maart werd een volwassen melkkoe (Holstein) binnengebracht die geëuthanaseerd was en verdacht van Hemorragic Bowel Syndrome. Verdere voorgeschiedenis was niet beschikbaar.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2020 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Aspergillus fumigatus systemische infectie bij een jong kalf

Onlangs werd een jong kalf (jonger dan een maand) binnengebracht voor autopsie zonder duidelijke informatie.

VOOR U OPGEPIKT: Doctoraatsverdediging ‘Innovations in rapid Mycoplasma bovis diagnostics with MALDI-TOF MS and nanopore sequencing’

Jade Bokma verdedigt thesis over de ontwikkeling van snelle, diagnostische methoden voor identificatie, stamtypering en antimicrobiële gevoeiligheidstesten van M. bovis.
Runderen

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Taxusintoxicatie bij het rund

Recent kregen we verschillende volwassen runderen in de autopsiezaal met een anamnese van acute sterfte. In enkele gevallen was er al een vermoeden van taxusintoxicatie omdat er op de weide snoeisel teruggevonden was.

FarmFit wordt enthousiast onthaald door studenten diergeneeskunde

, , ,
Op 22 juni werd de nieuwe FarmFit app voorgesteld aan studenten diergeneeskunde. De studenten konden zien hoe vlot je met de app observaties kunt registreren tijdens een bedrijfsbezoek, hoe je actiepunten kunt opvolgen en rapporten kunt aanmaken via één druk op de knop.
melkkoe

Geval van hyperacute Bacillus cereus mastitis met sterfte bij meerdere koeien

Recent werd Veepeiler gecontacteerd voor ondersteuning op een melkveebedrijf waar reeds enkele koeien heel acuut waren gestorven. De dieren hadden symptomen die op het eerste gezicht deden denken aan hyperacute Escherichia coli mastitis met heel snelle verslechtering van de algemene toestand en sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Torsie van lebmaag en boekmaag bij melkkoe

DGZ kreeg op autopsie een melkkoe zonder anamnese. De lebmaag was getordeerd. De boekmaag was mee betrokken in de torsie.

Wat bracht het abortusprotocol 2020 aan het licht?

,
Recent werd er voor autopsie een rund binnengebracht met als anamnese plotse sterfte twee dagen na vaccinatie.

Blijf alert voor TRP!

Recent werd er voor autopsie een rund binnengebracht met als anamnese plotse sterfte twee dagen na vaccinatie.