UIT DE AUTOPSIEZAAL: Congenitale melanose

Bij één van de verworpen runderfoeti onderzocht binnen het abortusprotocol had de lever meerdere redelijk goed omschreven donkerbruine tot zwarte gebieden die wat doorliepen op het snijvlak.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Neonatale pancytopenie of “bloeders / bloedzweters” bij het kalf

Deze pathologie is een opduikende ziekte die sinds 2007 in Duitsland en omgevende landen wordt aangetroffen. Het betreft voornamelijk pasgeboren kalveren en is gekarakteriseerd door een pancytopenie, ernstige bloedingen en een hoge sterftegraad.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meconium aspiratie syndroom (MAS) bij een pasgeboren kalf (NUKA)

Deze pathologie maakt deel uit van een regelmatig voorkomend probleem, namelijk dat van het pasgeboren kalf met oppervlakkige (moeilijke) ademhaling.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2021

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2021 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Obstructieve urolithiasis en urinaire tractus infectie (UTI) bij een jong mannelijk rund

Recent werd een stier tussen 3-6 maanden oud (166 kg) opgehaald voor een basisautopsie. Het dier was acuut gestorven na een therapie met antibiotica en ontstekingsremmers.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Necrotiserende emfysemateuse abomasitis bij een kalf geassocieerd met Clostridia en Sarcina spp

Begin juli werd een jong mannelijk kalf van 51 kg binnengebracht met als enige anamnese “acute sterfte van twee kalveren".

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Myocarditis ten gevolge van Histophilus somni sepsis bij rund

Enkele weken geleden werd een jong rund aangeleverd voor autopsie met als anamnese acute sterfte en bewegingsstoornissen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL EN HET VELD: RSV-piek!

Afgelopen week kregen we op autopsie verschillende kalveren met acute ademhalingssymptomen en een beeld van RSV. Ook de Griepbarometer toont een duidelijke stijging van het aantal RSV-gevallen. De jaarlijkse RSV-piek lijkt dit jaar dus iets later te vallen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Necrobacillose bij het rund

Een paar maanden geleden kregen we in de autopsiezaal een volwassen rund (vleestype) met als anamnese slikproblemen. De dierenarts vermoedde een paralyse van de slokdarm.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Slokdarmobstructie (“choke”) met secundaire necrose en ontsteking bij een rund

,
Onlangs werd er een stier van 8 maanden oud opgehaald voor autopsie. Er was geen anamnese aanwezig. Bij het overlangs insnijden van de slokdarm werd distaal, voor de thorax, een cirkelvormige necrose over de gehele diameter van de slokdarm opgemerkt.