VOOR U OPGEPIKT: 11th European Veterinary Surveillance Network Meeting in Deventer

, , , ,
Op 19 en 20 september werd de ‘11th European Veterinary Surveillance Network Meeting’ (EVSN) georganiseerd. Dit jaar streek deze internationale meeting neer op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Chronische koperintoxicatie bij herkauwers

,
Af en toe diagnosticeren we op autopsie nog gevallen van chronische koperintoxicatie, zowel bij rundvee als bij schapen en geiten. In een aantal gevallen vertonen de dieren klinische symptomen, maar veelal gaat het om dieren die plots gestorven zijn zonder zichtbare symptomen.

Opgelet voor giftige planten !

, ,
Bij intoxicatie van dieren denkt men vaak aan chemische stoffen zoals sproeimiddelen of rattengif of zware metalen, bv. lood of koper. Maar ook planten kunnen een belangrijke bron van vergiftiging zijn. De symptomen zijn heel uiteenlopend en variëren van gastro-intestinale irritatie tot zenuwsymptomen met coma of zelfs acute sterfte, zonder voorafgaande tekenen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: BRSV-alert !

De voorbije weken kregen we op autopsie enkele kalveren binnen met acute ademhalingssymptomen en een beeld van BRSV. Dit wijst erop dat het griepseizoen stilaan op gang komt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: TRP bij het rund

Traumatische reticuloperitonitis/pericarditis (TRP) is nog steeds een vaak voorkomende doodsoorzaak bij volwassen runderen. In onze autopsiezaal blijkt TRP verantwoordelijk voor 5-10% van de acute sterftes bij volwassen runderen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

VOOR U OPGEPIKT: Buitenlands congres geeft nieuwe inzichten in veterinaire pathologie

,
Onze autopsiedierenartsen Veronique Saey en Marieke Strubbe namen van 29 tot 31 mei deel aan de tweede Davis-Thompson Foundation Eastern European veterinay pathology meeting. De focus van dit congres, dat dit jaar plaatsvond in Ljubljana (Slovenië), lag vooral op ziekten en diagnostiek bij runderen en kleine huisdieren. Een ander onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam, was de forensische pathologie, een tot dusver minder gekende discipline in de diergeneeskunde.

RUNDERRADAR PRAKTIJKGEVAL: Babesiose bij een Belgisch witblauwe koe

Op een West-Vlaams vleesveebedrijf vertoonde een rund hoge koorts (41 °C), bleke mucosae en roodgekleurde urine. Het probleem deed zich voor in het voorjaar. Het bedrijf ligt in een bosrijke omgeving en het rund was op het bedrijf zelf geboren. De anamnese deed babesiose vermoeden, een parasitaire aandoening die de rode bloedcellen aantast. De besmetting werd bevestigd door labo-onderzoek.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Recent meer gevallen van endocarditis bij onze landbouwhuisdieren

, ,
In onze autopsiezaal stelden we de laatste tijd vaker gevallen van endocarditis vast en dit zowel bij herkauwers als varkens. Endocarditis kan leiden tot embolieën die secundair verschillende orgaansystemen kunnen aantasten, met verschillende symptomen tot gevolg. Vaak wordt het als primaire oorzaak laat opgemerkt en is de afloop fataal.