UIT DE AUTOPSIEZAAL: Bloedende lebmaagulcer bij melkkoe

Recent ontvingen we een volwassen melkkoe zonder anamnese. Bij autopsie vielen onmiddellijk de bleke longen op.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Abortus bij het rund geassocieerd met een Campylobacter fetus infectie

Eind juli werd een jonge geaborteerde foetus (mannelijk kalf van 25 kg), samen met serum van het moederdier, binnengebracht in het kader van het abortusprotocol.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Salmonella als oorzaak van abortus bij rundvee

In de maanden september en oktober konden we dankzij het abortusprotocol enkele gevallen opsporen van abortus veroorzaakt door Salmonella. Zowel Salmonella dublin als Salmonella typhimurium zijn daarbij aangetoond.

Wat viel er te leren op de 25ste BSFM meeting?

, , , ,
Op 7 en 8 oktober vond in Brussel de 25ste meeting van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. Het programma omvatte een rijk aanbod van nationale en internationale lezingen.
kalf

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Diprosopus bij een kalf

Bij het abortusprotocol voor herkauwers worden af en toe weinig voorkomende aangeboren afwijkingen opgemerkt. Recent hadden we een geval van een kalf met diprosopus.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Perifere zenuwschede tumor ter hoogte van het hart bij melkkoe

Begin maart werd een volwassen melkkoe (Holstein) binnengebracht die geëuthanaseerd was en verdacht van Hemorragic Bowel Syndrome. Verdere voorgeschiedenis was niet beschikbaar.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2020 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Aspergillus fumigatus systemische infectie bij een jong kalf

Onlangs werd een jong kalf (jonger dan een maand) binnengebracht voor autopsie zonder duidelijke informatie.

VOOR U OPGEPIKT: Doctoraatsverdediging ‘Innovations in rapid Mycoplasma bovis diagnostics with MALDI-TOF MS and nanopore sequencing’

Jade Bokma verdedigt thesis over de ontwikkeling van snelle, diagnostische methoden voor identificatie, stamtypering en antimicrobiële gevoeiligheidstesten van M. bovis.
Runderen

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Taxusintoxicatie bij het rund

Recent kregen we verschillende volwassen runderen in de autopsiezaal met een anamnese van acute sterfte. In enkele gevallen was er al een vermoeden van taxusintoxicatie omdat er op de weide snoeisel teruggevonden was.