bacterie

VOOR U OPGEPIKT: 26ste BSFM-congres

, , , ,
Op 13-14 oktober 2022 vond in Brussel het 26ste congres van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. In dit artikel delen we graag enkele belangrijke inzichten.
blonde d'aquitaine

UIT HET VELD: Sterfte van zeven runderen op een vleesveebedrijf ten gevolge van BCK

Een vleesveebedrijf uit Vlaams-Brabant werd geconfronteerd met sterfte van zeven runderen in een periode van 22 dagen. De bedrijfsdierenarts had een vermoeden van BCK.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Zenuwstoornissen ten gevolge van Mycoplasma bovis infectie bij jonge kalveren

Afgelopen zomer werden twee kalveren opgehaald voor autopsie met een anamnese van chronisch vermageren en zenuwstoornissen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Congenitale melanose

Bij één van de verworpen runderfoeti onderzocht binnen het abortusprotocol had de lever meerdere redelijk goed omschreven donkerbruine tot zwarte gebieden die wat doorliepen op het snijvlak.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Neonatale pancytopenie of “bloeders / bloedzweters” bij het kalf

Deze pathologie is een opduikende ziekte die sinds 2007 in Duitsland en omgevende landen wordt aangetroffen. Het betreft voornamelijk pasgeboren kalveren en is gekarakteriseerd door een pancytopenie, ernstige bloedingen en een hoge sterftegraad.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Meconium aspiratie syndroom (MAS) bij een pasgeboren kalf (NUKA)

Deze pathologie maakt deel uit van een regelmatig voorkomend probleem, namelijk dat van het pasgeboren kalf met oppervlakkige (moeilijke) ademhaling.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2021

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2021 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Obstructieve urolithiasis en urinaire tractus infectie (UTI) bij een jong mannelijk rund

Recent werd een stier tussen 3-6 maanden oud (166 kg) opgehaald voor een basisautopsie. Het dier was acuut gestorven na een therapie met antibiotica en ontstekingsremmers.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Necrotiserende emfysemateuse abomasitis bij een kalf geassocieerd met Clostridia en Sarcina spp

Begin juli werd een jong mannelijk kalf van 51 kg binnengebracht met als enige anamnese “acute sterfte van twee kalveren".

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Myocarditis ten gevolge van Histophilus somni sepsis bij rund

Enkele weken geleden werd een jong rund aangeleverd voor autopsie met als anamnese acute sterfte en bewegingsstoornissen.