DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.
Blauwalg

BLAUWWIEREN: een belangrijke differentiaaldiagnose bij botulisme

, , , ,
Hoewel de naam iets anders laat vermoeden, zijn blauwwieren of blauwalgen geen algen. Het zijn cyanobacteriën, die behoren tot de oudste organismen op aarde.

Wat kunnen we leren van de onderzochte abortussen in 2022?

,
Abortussen onderzoeken bij runderen, schapen en geiten loont. Ontdek hier wat de abortusonderzoeken in 2022 aan het licht brachten.
Koeien

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Klassieke coccidiose bij een kalf

Een mannelijk kalf van twee maanden werd aangeboden voor autopsie. Het dier was gestorven na een korte periode van verminderde eetlust, slechte groei en gewichtsverlies.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Sterfte door leverfibrose bij een melkkoe

Op een warme zomerdag werd er een melkkoe opgehaald voor autopsie; ze was gestorven op de weide.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hydroallantoïs

Onlangs werd een volwassen melkkoe aangeleverd voor autopsie, de koe was acuut gestorven, 8 dagen na droogzetten.
bacterie

VOOR U OPGEPIKT: 26ste BSFM-congres

, , , ,
Op 13-14 oktober 2022 vond in Brussel het 26ste congres van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. In dit artikel delen we graag enkele belangrijke inzichten.
blonde d'aquitaine

UIT HET VELD: Sterfte van zeven runderen op een vleesveebedrijf ten gevolge van BCK

Een vleesveebedrijf uit Vlaams-Brabant werd geconfronteerd met sterfte van zeven runderen in een periode van 22 dagen. De bedrijfsdierenarts had een vermoeden van BCK.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Zenuwstoornissen ten gevolge van Mycoplasma bovis infectie bij jonge kalveren

Afgelopen zomer werden twee kalveren opgehaald voor autopsie met een anamnese van chronisch vermageren en zenuwstoornissen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Congenitale melanose

Bij één van de verworpen runderfoeti onderzocht binnen het abortusprotocol had de lever meerdere redelijk goed omschreven donkerbruine tot zwarte gebieden die wat doorliepen op het snijvlak.