UIT DE AUTOPSIEZAAL: Endocarditis bij een vaarskalf met ademnood

Een vaarskalf van bijna 1 jaar oud werd binnengebracht met een anamnese van hoesten. Ondanks behandeling met antibiotica en NSAID's was het dier gestorven na acute ademnood.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Leververvetting bij het rund

De lever speelt een centrale rol in het vetmetabolisme. Wanneer er een overmatige aanwezigheid is van lipide in de lever is er sprake van lipidose, steatose of leververvetting.
kalf

UIT HET ABORTUSPROTOCOL: Mandibulair vasculair hamartoma bij geaborteerd kalf

Enige tijd geleden kregen we op autopsie een geaborteerd kalf binnen. Het ging om een mannelijk Belgisch witblauw stierkalf van 29 kg dat was opgehaald binnen het abortusprotocol.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Postmortaal verval bemoeilijkt de beoordeling

, , , , , ,
Voor een optimale lijkschouwing is het cruciaal om kadavers snel te laten ophalen, zeker bij warm weer. In dit artikel leest u waarom dit zo belangrijk is en hoe u de dieren kunt aanleveren vóór postmortaal verval intreedt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.
Blauwalg

BLAUWWIEREN: een belangrijke differentiaaldiagnose bij botulisme

, , , ,
Hoewel de naam iets anders laat vermoeden, zijn blauwwieren of blauwalgen geen algen. Het zijn cyanobacteriën, die behoren tot de oudste organismen op aarde.

Wat kunnen we leren van de onderzochte abortussen in 2022?

,
Abortussen onderzoeken bij runderen, schapen en geiten loont. Ontdek hier wat de abortusonderzoeken in 2022 aan het licht brachten.
Koeien

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Klassieke coccidiose bij een kalf

Een mannelijk kalf van twee maanden werd aangeboden voor autopsie. Het dier was gestorven na een korte periode van verminderde eetlust, slechte groei en gewichtsverlies.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Sterfte door leverfibrose bij een melkkoe

Op een warme zomerdag werd er een melkkoe opgehaald voor autopsie; ze was gestorven op de weide.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hydroallantoïs

Onlangs werd een volwassen melkkoe aangeleverd voor autopsie, de koe was acuut gestorven, 8 dagen na droogzetten.