UIT DE AUTOPSIEZAAL: Boviene (juveniele) leucose

Recent kregen we drie jonge runderen met tumoren in de autopsiezaal. Het betrof twee vaarzen van ongeveer 18 maanden en een kalf van ongeveer 6 maanden. Na histopathologisch onderzoek van de tumoren bleek het om lymfomen te gaan.
kalf

FOTO UIT DE AUTOPSIEZAAL: IBR bij het rund

Recent kregen we te maken met meerdere kalveren uit de regio West-Vlaanderen met acute dyspnee en hoge koorts. Tijdens de autopsie werd al snel duidelijk dat de meest uitgesproken letsels zich ter hoogte van de bovenste luchtwegen bevonden.

FOTO UIT DE AUTOPSIEZAAL: TME-letsels bij een kalf

Recent werd een kalf van 6 maanden oud opgehaald voor autopsie. Het dier werd aangetroffen in laterale decubitus. Er was een vermoeden van sleeper disease.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Endocarditis bij een vaarskalf met ademnood

Een vaarskalf van bijna 1 jaar oud werd binnengebracht met een anamnese van hoesten. Ondanks behandeling met antibiotica en NSAID's was het dier gestorven na acute ademnood.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Leververvetting bij het rund

De lever speelt een centrale rol in het vetmetabolisme. Wanneer er een overmatige aanwezigheid is van lipide in de lever is er sprake van lipidose, steatose of leververvetting.
kalf

UIT HET ABORTUSPROTOCOL: Mandibulair vasculair hamartoma bij geaborteerd kalf

Enige tijd geleden kregen we op autopsie een geaborteerd kalf binnen. Het ging om een mannelijk Belgisch witblauw stierkalf van 29 kg dat was opgehaald binnen het abortusprotocol.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Postmortaal verval bemoeilijkt de beoordeling

, , , , , ,
Voor een optimale lijkschouwing is het cruciaal om kadavers snel te laten ophalen, zeker bij warm weer. In dit artikel leest u waarom dit zo belangrijk is en hoe u de dieren kunt aanleveren vóór postmortaal verval intreedt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.
Blauwalg

BLAUWWIEREN: een belangrijke differentiaaldiagnose bij botulisme

, , , ,
Hoewel de naam iets anders laat vermoeden, zijn blauwwieren of blauwalgen geen algen. Het zijn cyanobacteriën, die behoren tot de oudste organismen op aarde.

Wat kunnen we leren van de onderzochte abortussen in 2022?

,
Abortussen onderzoeken bij runderen, schapen en geiten loont. Ontdek hier wat de abortusonderzoeken in 2022 aan het licht brachten.