Duif

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Salmonella artritis bij duiven

Zowat elke week worden er bij DGZ duiven aangeleverd voor autopsie. Onlangs verrichtten we een autopsie op een geëuthanaseerde duif met als anamnese acute ontsteking van het rechter vleugelgewricht.

VOOR U OPGEPIKT: 21st World Veterinary Poultry Association Congress

,
Van 16 tot 20 september was de 21ste editie van het World Veterenary Poultry Association Congress (WVPAC) te gast in Bangkok. Het centrale thema op dit congres, met maar liefst 2000 deelnemers, was het belang van pluimvee als eiwitbron binnen het ‘One Health’ concept. Voedselveiligheid en bioveiligheid stonden hierbij in de kijker. Ook pluimveedierenarts Philippe Gelaude van DGZ was van de partij. Hij gaf er een voordracht en een posterpresentatie, en ging luisteren naar wat andere experten te vertellen hadden. In deze tekst vatten we enkele zaken die hem zijn bijgebleven voor u samen.

VOOR U OPGEPIKT: 11th European Veterinary Surveillance Network Meeting in Deventer

, , , ,
Op 19 en 20 september werd de ‘11th European Veterinary Surveillance Network Meeting’ (EVSN) georganiseerd. Dit jaar streek deze internationale meeting neer op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Infectieuze laryngotracheïtis bij pluimvee

Een hobbyhouder met verhoogde sterfte bij zijn kippen bood enkele dieren aan voor autopsie bij DGZ. Naast toegenomen mortaliteit werden voornamelijk respiratoire problemen en periorbitaal oedeem vastgesteld.

Hoe het maximum halen uit histopathologisch onderzoek?

, , , , ,
Histologie is voor sommigen een relatief onbekend terrein binnen de veterinaire pathologie. Nochtans vormt het histopathologisch onderzoek van organen of weefselbiopten vaak een essentieel puzzelstukje, nodig voor het stellen van de diagnose. Bij weefselbiopten kan dit onderzoek helpen bij het kiezen van de meest geschikte behandeling. Maar welke informatie geeft de beschrijving van het histopathologisch onderzoek die u op het beproevingsverslag vindt? En wat is een goed monster voor dit onderzoek? We lichten dit graag toe.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Reovirus-infectie bij pluimvee

Recent onderzocht DGZ in de autopsiezaal enkele vleeskippen met pootproblemen. De dieren kwamen uit een toom met gedaalde voederopname. Meerdere dieren uit de toom werden afgekeurd in het slachthuis.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Infectie met chicken anemia virus bij kuikens

Deze week onderzochten we op autopsie enkele kuikens, afkomstig van jonge moederdieren. Zij waren het slachtoffer geworden van een infectie met het chicken anemia virus.

Newcastle disease bij pluimvee: eerste detectie van subgenotype 7i in Noordwest-Europa

Sinds eind april zijn er, verspreid over heel België, verschillende haarden van de ziekte van Newcastle vastgesteld. Het ging in eerste instantie om hobbypluimvee, maar begin juli dook de ziekte ook op bij professionele pluimveebedrijven. De ziekte van Newcastle (NCD of Newcastle disease) is een aangifteplichtige pluimveeziekte veroorzaakt door de virulente stammen van het Newcastle Disease Virus. De ziekte veroorzaakt hoge sterfte bij pluimvee en er gelden handelsrestricties voor landen met uitbraken. NCD is dus van groot belang voor de wereldwijde pluimveesector.