UIT DE AUTOPSIEZAAL: Aviaire tbc bij pluimvee

Er werden twee volwassen kippen en een haan binnengebracht voor autopsie. De dieren waren afkomstig van een hobbykweker en er was geen anamnese voorhanden.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Marek en schimmelinfectie bij zijdehoenen

Op autopsie werden ons één volwassen (1 jaar) en twee jonge (8 weken) hobbykippen aangeboden. Op het bedrijf waarvan de dieren afkomstig waren, werd er routinematig gevaccineerd tegen coccidiose.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Histomonas meleagridis bij leghennen met vrije uitloop

Op een bedrijf met leghennen met vrije uitloop trad plotse sterfte op. Vier dieren werden aangeleverd voor autopsie bij DGZ.

VOOR U OPGEPIKT: 24th Conference on Food Microbiology

,
Op 3 en 4 oktober vond het 24ste congres over levensmiddelenmicrobiologie plaats in het Pacheco-gebouw te Brussel. Op dit congres, dat elk jaar georganiseerd wordt door de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM), waren er 350 deelnemers: medewerkers van laboratoria en voedingsbedrijven, mensen uit het beleid, wetenschappers en zelfstandige dierenartsen. Ook DGZ was erbij.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Circo- en adenovirus bij duiven

Ook deze week onderzochten we op autopsie een duif. Het dier kampte met een jaarlijks terugkerend probleem van anorexie en sterfte na spenen. De histologische letsels duidden op een infectie veroorzaakt door circo- en adenovirus.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Adenovirus-infectie bij broilers

Op een bedrijf treedt er plotse sterfte op van meerdere kuikens jonger dan drie weken. Vijf dieren worden onderzocht op autopsie: de lever van deze dieren blijkt sterk gezwollen en broos.
Duif

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Salmonella artritis bij duiven

Zowat elke week worden er bij DGZ duiven aangeleverd voor autopsie. Onlangs verrichtten we een autopsie op een geëuthanaseerde duif met als anamnese acute ontsteking van het rechter vleugelgewricht.

VOOR U OPGEPIKT: 21st World Veterinary Poultry Association Congress

,
Van 16 tot 20 september was de 21ste editie van het World Veterenary Poultry Association Congress (WVPAC) te gast in Bangkok. Het centrale thema op dit congres, met maar liefst 2000 deelnemers, was het belang van pluimvee als eiwitbron binnen het ‘One Health’ concept. Voedselveiligheid en bioveiligheid stonden hierbij in de kijker. Ook pluimveedierenarts Philippe Gelaude van DGZ was van de partij. Hij gaf er een voordracht en een posterpresentatie, en ging luisteren naar wat andere experten te vertellen hadden. In deze tekst vatten we enkele zaken die hem zijn bijgebleven voor u samen.