UIT DE AUTOPSIEZAAL: Isolatie van Vibrio cholerae bij acuut gestorven meerkoet en wilde eend

Negen watervogels werden acuut dood aangetroffen op een privévijver van een kasteel. Hiervan werden een meerkoet (Fulica atra) en een wilde eend (Anas platyrhynchos) aangeboden voor autopsie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Ziekte Marek (MDV) en voornaamste differentiaaldiagnose: lymfoïde leukose (LL) bij pluimvee

Om een onderscheid te kunnen maken tussen MDV en LL bij pluimvee is het aangewezen om verschillende parameters te controleren.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Haan met caseuze dermatitis van de lel

Een fokhaan werd aangeboden voor autopsie met de anamnese van “dikke koppen” in het hok.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Jejunumtorsie bij een vleeskip

Enkele maanden terug kregen we in de autopsiezaal drie vleeskippen voor autopsie, en bijkomend voor controle van aviaire influenza omdat er verhoogde sterfte was op het bedrijf.
bacterie

VOOR U OPGEPIKT: 26ste BSFM-congres

, , , ,
Op 13-14 oktober 2022 vond in Brussel het 26ste congres van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. In dit artikel delen we graag enkele belangrijke inzichten.

Meer uitbraken van Mycoplasma gallisepticum bij commercieel pluimvee

Sinds begin dit jaar zijn in België zes bedrijven positief getest voor M.g. in de officiële monitoring. M.g. is een aangifteplichtige ziekte, die ook economische gevolgen heeft.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2021

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2021 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Aspergillus fumigatus in de long van een duif

Eind november werd een hobbyduif (volwassen, vrouwelijk) binnengebracht voor autopsie met symptomen van vermageren, diarree en lusteloosheid.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Renale coccidiose bij zwanen

Afgelopen zomer werden er bij DGZ twee zwanen aangeleverd voor autopsie met als anamnese plotse sterfte van meerdere dieren in de groep.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Yersinia infectie bij kanaries

In de afgelopen maanden kregen we drie afzonderlijke gevallen aangeboden voor autopsie waarbij er sterfte was binnen de kanariepopulatie na een aantal dagen “dik zitten”.