UIT DE AUTOPSIEZAAL: Mycobacteriose bij een gans

In de autopsiezaal werd een gans aangeleverd voor autopsie. Op de plaats van herkomst waren er verschillende dieren gestorven, waardoor een infectie met aviaire influenza werd vermoed.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Trilziekte bij vleeskuikens

De voorbije maand zagen we enkele gevallen van vrij jonge vleeskuikens met zenuwsymptomen, ataxie of kreupelheid binnenkomen in de autopsiezaal.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pokkeninfectie bij hobbykippen

De laatste twee maanden worden we af en toe gecontacteerd voor hobbykippen met de klacht van vrij acute sterfte en soms, maar niet altijd, verdikking van de oogleden die in deze gevallen kunnen wijzen op een pokkeninfectie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Maagstase bij een nandoe

In het voorjaar werd een nandoe aangeleverd voor autopsie. Er was een anamnese van sterfte nadat het dier vermagerde en weinig eetlust had.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Vitamine E deficiëntie zorgt voor encephalomalacie bij kuikens/pluimvee

Vitamine E heeft een verstrekkend effect op het metabole proces door zijn antioxidatieve eigenschappen. Voldoende vitamine E in het dieet van vogels (inclusief volièrevogels, zoals parkietachtigen) is essentieel voor een goede gezondheid.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Histomoniasis bij de pauw (Pavo sp.)

De laatste tijd worden er meer pauwen bij DGZ binnengebracht voor autopsie. De meeste van deze dieren hebben een historiek van vermageren en daaropvolgend sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Postmortaal verval bemoeilijkt de beoordeling

, , , , , ,
Voor een optimale lijkschouwing is het cruciaal om kadavers snel te laten ophalen, zeker bij warm weer. In dit artikel leest u waarom dit zo belangrijk is en hoe u de dieren kunt aanleveren vóór postmortaal verval intreedt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Isolatie van Vibrio cholerae bij acuut gestorven meerkoet en wilde eend

Negen watervogels werden acuut dood aangetroffen op een privévijver van een kasteel. Hiervan werden een meerkoet (Fulica atra) en een wilde eend (Anas platyrhynchos) aangeboden voor autopsie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Ziekte Marek (MDV) en voornaamste differentiaaldiagnose: lymfoïde leukose (LL) bij pluimvee

Om een onderscheid te kunnen maken tussen MDV en LL bij pluimvee is het aangewezen om verschillende parameters te controleren.