UIT DE AUTOPSIEZAAL: Vitamine E deficiëntie zorgt voor encephalomalacie bij kuikens/pluimvee

Vitamine E heeft een verstrekkend effect op het metabole proces door zijn antioxidatieve eigenschappen. Voldoende vitamine E in het dieet van vogels (inclusief volièrevogels, zoals parkietachtigen) is essentieel voor een goede gezondheid.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Histomoniasis bij de pauw (Pavo sp.)

De laatste tijd worden er meer pauwen bij DGZ binnengebracht voor autopsie. De meeste van deze dieren hebben een historiek van vermageren en daaropvolgend sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Postmortaal verval bemoeilijkt de beoordeling

, , , , , ,
Voor een optimale lijkschouwing is het cruciaal om kadavers snel te laten ophalen, zeker bij warm weer. In dit artikel leest u waarom dit zo belangrijk is en hoe u de dieren kunt aanleveren vóór postmortaal verval intreedt.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Isolatie van Vibrio cholerae bij acuut gestorven meerkoet en wilde eend

Negen watervogels werden acuut dood aangetroffen op een privévijver van een kasteel. Hiervan werden een meerkoet (Fulica atra) en een wilde eend (Anas platyrhynchos) aangeboden voor autopsie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Ziekte Marek (MDV) en voornaamste differentiaaldiagnose: lymfoïde leukose (LL) bij pluimvee

Om een onderscheid te kunnen maken tussen MDV en LL bij pluimvee is het aangewezen om verschillende parameters te controleren.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Haan met caseuze dermatitis van de lel

Een fokhaan werd aangeboden voor autopsie met de anamnese van “dikke koppen” in het hok.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Jejunumtorsie bij een vleeskip

Enkele maanden terug kregen we in de autopsiezaal drie vleeskippen voor autopsie, en bijkomend voor controle van aviaire influenza omdat er verhoogde sterfte was op het bedrijf.
bacterie

VOOR U OPGEPIKT: 26ste BSFM-congres

, , , ,
Op 13-14 oktober 2022 vond in Brussel het 26ste congres van de Belgian Society for Food Microbiology (BSFM) plaats. In dit artikel delen we graag enkele belangrijke inzichten.

Meer uitbraken van Mycoplasma gallisepticum bij commercieel pluimvee

Sinds begin dit jaar zijn in België zes bedrijven positief getest voor M.g. in de officiële monitoring. M.g. is een aangifteplichtige ziekte, die ook economische gevolgen heeft.