UIT DE AUTOPSIEZAAL: Postmortaal verval bemoeilijkt de beoordeling

, , , , , ,
Voor een optimale lijkschouwing is het cruciaal om kadavers snel te laten ophalen, zeker bij warm weer. In dit artikel leest u waarom dit zo belangrijk is en hoe u de dieren kunt aanleveren vóór postmortaal verval intreedt.
Paarden

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Recent meerdere gevallen van geaborteerde veulens door rhinopneumonie

De laatste twee maanden merken we in de autopsiezaal meer gevallen op van equiene herpesvirus type 1 (EHV-1), één van de verwerkers van rhinopneumonie. Het virus kan ook aanleiding geven tot zenuwstoornissen, of zoals in deze gevallen, abortus.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2022

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. In dit artikel vindt u de belangrijkste vaststellingen voor werkjaar 2022.
Blauwalg

BLAUWWIEREN: een belangrijke differentiaaldiagnose bij botulisme

, , , ,
Hoewel de naam iets anders laat vermoeden, zijn blauwwieren of blauwalgen geen algen. Het zijn cyanobacteriën, die behoren tot de oudste organismen op aarde.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Eikelintoxicatie met bijkomend een maagruptuur bij een paard

Een merrie werd binnengebracht voor autopsie bij DGZ. In de anamnese stond vermeld dat de merrie acuut gestorven was na plotse diarree.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2021

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2021 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Enteritis bij een veulen

Enkele maanden geleden werd een veulen van 3 dagen oud binnengebracht voor autopsie met als anamnese diarree.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Slokdarmobstructie (“choke”) met secundaire necrose en ontsteking bij een rund

,
Onlangs werd er een stier van 8 maanden oud opgehaald voor autopsie. Er was geen anamnese aanwezig. Bij het overlangs insnijden van de slokdarm werd distaal, voor de thorax, een cirkelvormige necrose over de gehele diameter van de slokdarm opgemerkt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Klebsiella pneumonie bij een veulen

Een merrieveulen van 12 dagen oud werd aangeboden voor autopsie. Het dier was dood aangetroffen op de weide zonder voorafgaande symptomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Salmonella-infectie bij een veulen

Een veulen van 8 maanden werd aangeboden voor autopsie. Het dier vertoonde enkele dagen een verminderde eetlust, koorts en diarree, waarna het plots overleed.