UIT DE AUTOPSIEZAAL: Salmonella-infectie bij een veulen

Een veulen van 8 maanden werd aangeboden voor autopsie. Het dier vertoonde enkele dagen een verminderde eetlust, koorts en diarree, waarna het plots overleed.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2020 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Ziekte van Tyzzer bij een veulen

Recent werd een veulen van 14 dagen oud binnengebracht voor autopsie. In de anamnese sprak men enkel van acute sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Placentale massa bij een geaborteerd veulen

Een veulen geaborteerd na een drachtduur van 10 maanden werd samen met de navelstreng en de placenta bij DGZ binnengebracht voor verder onderzoek. De merrie vertoonde reeds enkele maanden een zwelling van de uier.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Vermoedelijke pyrrolizidine alkaloïden intoxicatie bij het paard

Een pony ruin van 20 jaar oud werd aangeboden voor autopsie. De pony was minder fit, zwijmelde en vertoonde plotse blindheid. Bloedonderzoek bracht een sterke stijging van de leverenzymes aan het licht.

Uitnodiging studieavond paard: casuïstieken uit de autopsiezaal

,
Het aantal paarden dat bij DGZ wordt aangeboden voor autopsie stijgt jaar na jaar. Tijdens een opleidingsavond willen we paardenpractici en dierenartsen met interesse voor paarden graag laten kennismaken met een aantal interessante casussen.

Opgelet voor giftige planten !

, ,
Bij intoxicatie van dieren denkt men vaak aan chemische stoffen zoals sproeimiddelen of rattengif of zware metalen, bv. lood of koper. Maar ook planten kunnen een belangrijke bron van vergiftiging zijn. De symptomen zijn heel uiteenlopend en variëren van gastro-intestinale irritatie tot zenuwsymptomen met coma of zelfs acute sterfte, zonder voorafgaande tekenen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pneumonie bij het veulen

Op autopsie onderzoeken we een veulen van twee maanden oud, dat plots dood werd aangetroffen. De waargenomen letsels wijzen in de richting van een pneumonie, veroorzaakt door een infectie met Rhodococcus equi.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.