Uitnodiging studieavond paard: casuïstieken uit de autopsiezaal

,
Het aantal paarden dat bij DGZ wordt aangeboden voor autopsie stijgt jaar na jaar. Tijdens een opleidingsavond willen we paardenpractici en dierenartsen met interesse voor paarden graag laten kennismaken met een aantal interessante casussen.

Opgelet voor giftige planten !

, ,
Bij intoxicatie van dieren denkt men vaak aan chemische stoffen zoals sproeimiddelen of rattengif of zware metalen, bv. lood of koper. Maar ook planten kunnen een belangrijke bron van vergiftiging zijn. De symptomen zijn heel uiteenlopend en variëren van gastro-intestinale irritatie tot zenuwsymptomen met coma of zelfs acute sterfte, zonder voorafgaande tekenen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pneumonie bij het veulen

Op autopsie onderzoeken we een veulen van twee maanden oud, dat plots dood werd aangetroffen. De waargenomen letsels wijzen in de richting van een pneumonie, veroorzaakt door een infectie met Rhodococcus equi.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Aortopulmonale fistel bij een Fries paard

Een 2 jaar oude Friese merrie vertoonde na stormweer plots koorts, tachycardie en zweten. Twee opeenvolgende behandelingen met een verschillende soort breedspectrum antibioticum gaven geen verbetering. Kort nadien stierf het paard plots. DGZ voerde een autopsie uit en stelde een aortopulmonale fistel als doodsoorzaak vast.

Hoe het maximum halen uit histopathologisch onderzoek?

, , , , ,
Histologie is voor sommigen een relatief onbekend terrein binnen de veterinaire pathologie. Nochtans vormt het histopathologisch onderzoek van organen of weefselbiopten vaak een essentieel puzzelstukje, nodig voor het stellen van de diagnose. Bij weefselbiopten kan dit onderzoek helpen bij het kiezen van de meest geschikte behandeling. Maar welke informatie geeft de beschrijving van het histopathologisch onderzoek die u op het beproevingsverslag vindt? En wat is een goed monster voor dit onderzoek? We lichten dit graag toe.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Maagruptuur bij een paard

Een Fries paard werd binnengebracht voor autopsie bij DGZ. De anamnese luidde koorts en acute sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Strongylus vulgaris arteritis bij een paard

Vorige week rapporteerden we over een cyathostominae infestatie bij twee paarden op autopsie. Recent hadden we op autopsie opnieuw een paard gestorven aan de gevolgen van een parasitaire infestatie. Deze keer was de grote bloedworm Strongylus vulgaris de oorzaak.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Cyathostominae infestatie bij het paard

Eén van de belangrijkste parasieten bij paarden zijn de kleine strongyliden, ook Cyathostominae of kleine bloedwormen genoemd. Recentelijk diagnosticeerde DGZ op korte tijd twee gevallen in de autopsiezaal.