UIT DE AUTOPSIEZAAL: Neonatale sterfte bij de hond ten gevolge van Streptococcus canis infectie

Bij DGZ werd er een labrador pup van 2 dagen oud aangeboden voor autopsie. Er was geen verdere informatie beschikbaar.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Brachycephaal obstructiesyndroom (BOS) bij honden

Recent werd er voor autopsie een oudere buldog aangeboden. Het dier was gestorven ten gevolge van hartfalen, maar had bijkomend ook opvallende macroscopische letsels die typisch zijn voor brachycefale honden. Graag willen we hier dieper op ingaan.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Mucoïde enteropathie bij gespeende konijnen

Recent werden er vijf gespeende konijnen aangeleverd voor autopsie. Een exacte anamnese ontbrak. Onderzoek bracht aan het licht dat de dieren naar alle waarschijnlijkheid gestorven waren ten gevolge van mucoïde enteropathie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Parvovirus bij de hond

Eén van de belangrijkste virale aandoeningen bij honden is parvovirus. Sinds we bij DGZ gestart zijn met autopsie van kleine huisdieren (begin november) zijn er in onze autopsiezaal reeds drie gevallen gediagnosticeerd.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2018

, , , , ,
Elk jaar maakt DGZ gedetailleerde activiteitenverslagen over de autopsiewerking. Deze verslagen geven voor elke diersoort een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. De verslagen voor 2018 zijn nu beschikbaar op de website van DGZ.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypoproteïnemie, wat zijn de mogelijke oorzaken?

, , , , ,
Af en toe wordt op autopsie hypoproteïnemie, of een verminderde concentratie van plasma-eiwitten in het bloed, vastgesteld. In dit artikel verneemt u wat de mogelijke oorzaken zijn van deze aandoening en welke letsels precies worden waargenomen.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Rabbit haemorrhagic disease of RHD

Enkele niet-gespeende konijnen stierven acuut zonder voorafgaande symptomen. De autopsieletsels in combinatie met histologisch onderzoek toonden aan dat rabbit hemorrhagic disease of RHD de dieren fataal was geworden.

VOOR U OPGEPIKT: Buitenlands congres geeft nieuwe inzichten in veterinaire pathologie

,
Onze autopsiedierenartsen Veronique Saey en Marieke Strubbe namen van 29 tot 31 mei deel aan de tweede Davis-Thompson Foundation Eastern European veterinay pathology meeting. De focus van dit congres, dat dit jaar plaatsvond in Ljubljana (Slovenië), lag vooral op ziekten en diagnostiek bij runderen en kleine huisdieren. Een ander onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam, was de forensische pathologie, een tot dusver minder gekende discipline in de diergeneeskunde.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Pasteurellose bij het konijn

Drie acuut gestorven vleeskonijnen werden binnengebracht voor autopsie. Er was een vermoeden van pasteurellose.

Hoe het maximum halen uit histopathologisch onderzoek?

, , , , ,
Histologie is voor sommigen een relatief onbekend terrein binnen de veterinaire pathologie. Nochtans vormt het histopathologisch onderzoek van organen of weefselbiopten vaak een essentieel puzzelstukje, nodig voor het stellen van de diagnose. Bij weefselbiopten kan dit onderzoek helpen bij het kiezen van de meest geschikte behandeling. Maar welke informatie geeft de beschrijving van het histopathologisch onderzoek die u op het beproevingsverslag vindt? En wat is een goed monster voor dit onderzoek? We lichten dit graag toe.