UIT DE AUTOPSIEZAAL: Encephalitozoönose bij konijnen

Wekelijks ontvangen we bij DGZ konijnen voor autopsie, zowel hobbydieren als industrieel gehouden konijnen. De klachten waarmee de dieren binnengebracht worden zijn heel uiteenlopend. In dit artikel focussen we op twee verschillende hobbygevallen. 

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Carbamaatester-intoxicatie bij de kat

Bij DGZ kregen we de volgende anamnese binnen: acute sterfte van 5 volwassen katten met symptomen van stupor en hevig speekselen. Aangezien er sterke vermoedens waren van opzettelijke vergiftiging, werden er 2 dieren aangeboden voor autopsie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Geval van spontane pneumothorax bij de hond

Een volwassen Shiba Inu werd ons aangeboden voor autopsie. Het dier leed aan vrij acute ademhalingsklachten, zonder duidelijke tekenen van een aanwezige ontsteking of infectie.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Felien eosinofiel granuloma van de tong

Recent werden er bij DGZ biopten van een volwassen gesteriliseerde kattin (4 jaar 8 maanden oud) binnengebracht voor histopathologisch onderzoek. Deze biopten waren afkomstig van de tong.

Recent opnieuw gevallen van Rabbit hemorrhagic disease in de autopsiezaal

Afgelopen maand kregen we twee jonge hobbykonijnen binnen met het verhaal van acute sterfte. Op autopsie hadden ze allebei erg suggestieve veranderingen voor een infectie met RHDV: hyperemie van de trachea, longoedeem met stuwing en een bleke fragiele lever.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2019

, , , , , ,
Elk jaar maakt DGZ per diersoort een gedetailleerd activiteitenverslag over de autopsiewerking met een overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken of letsels per leeftijdscategorie. Ook in 2019 zette de stijgende trend van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren zich door, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hypertrofische cardiomyopathie bij de kat

In de afgelopen maanden zijn er in onze autopsiezaal meerdere gevallen van hypertrofische cardiomyopathie (HCM) gediagnosticeerd. Telkens ging het hierbij om schijnbaar gezonde katten met een anamnese van plotse sterfte.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Hydrocephalus bij de hond

Naast brachycephaal obstructief syndroom (BOS) zijn brachycefale of kortsnuitige rassen, waartoe o.a. de bulldog behoort, ook gepredisponeerd voor andere aandoeningen, zoals hydrocephalus.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Neonatale sterfte bij de hond ten gevolge van Streptococcus canis infectie

Bij DGZ werd er een labrador pup van 2 dagen oud aangeboden voor autopsie. Er was geen verdere informatie beschikbaar.

UIT DE AUTOPSIEZAAL: Brachycephaal obstructiesyndroom (BOS) bij honden

Recent werd er voor autopsie een oudere buldog aangeboden. Het dier was gestorven ten gevolge van hartfalen, maar had bijkomend ook opvallende macroscopische letsels die typisch zijn voor brachycefale honden. Graag willen we hier dieper op ingaan.